גב' עירית רחל נוימן לוי

גב' עירית רחל נוימן לוי

מבוא למערכות מידע
ניהול פרויקטים