מר עופר רחמים

מר עופר רחמים

אנליזות חוזק וזרימה בתעשייה-ביצוע ובחינה