מר נתנאל נתי זפקו

מר נתנאל נתי זפקו

תכנות מונחה עצמים