ד''ר ניר שרייבר

ד''ר ניר שרייבר

ד"ר ניר שרייבר מחזיק בתואר ד"ר למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן. הינו בעל תואר שני וראשון בפיזיקה מהטכניון. ד"ר שרייבר מלמד באפקה משנת 2023. במקביל, עוסק במחקר במסגרת פוסט-דוקטוקט באוניברסיטת בר אילן. מחקריו מתמקדים בבעיות יסודיות במכניקה סטטיסטית.
כמו כן מתעניין בתורת הרשתות ויישומיה למערכות מורכבות שונות.

חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2
אלגברה ליניארית
משוואות דיפ' רגילות

Excellence in research (2023); 8, 000 NIS

Israel Science Foundation (ISF) (2023); 19, 222 NIS

Israel Science Foundation (ISF) (2021); 60, 000 NIS

Israel National Cyber Directorate (2019); 119, 000 NIS

Bar Ilan University Data Science Institute (DSI) (2018); 36, 000 NIS

Israel Science Foundation (ISF) (2016); 38, 558 NIS

 Articles in Refereed Journals

Schreiber, N., Cohen, R. & Haber, S. (2023). Ensemble dependence of the critical behavior of a system with long-range interaction and quenched randomness. Physical Review E, 108(2)

Schreiber, N., Cohen, R., Amir, G. & Haber, S. (2022). Changeover phenomenon in randomly colored Potts models. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2022(4), 043205

Schreiber, N., Cohen, R., Haber, S., Amir, G. & Barzel, B. (2019). Unusual changeover in the transition nature of local-interaction Potts models. Physical Review E, 100(5)

Perez, O., Bar-Ilan, J., Cohen, R. & Schreiber, N. (2019). The network of law reviews: Citation cartels, scientific communities, and journal rankings. Modern Law Review, 82(2), 240–268

Perez, O., Cohen, R. & Schreiber, N. (2018). Governance through global networks and corporate signaling. Regulation & Governance, 13(4), 447–469

Schreiber, N., Cohen, R. & Haber, S. (2018). Ferromagnetic Potts models with multisite interaction

Mukamel, D., Ruffo, S. & Schreiber, N. (2005). Breaking of ergodicity and long relaxation times in systems with long-range interactions. Physical Review Letters, 95(24)

Schreiber, N. & Adler, J. (2005). Monte carlo study of the pure and dilute baxter–wu model. Journal of Physics A: Mathematical and General, 38(33), 7253–7267

Adler, J., Hashibon, A., Schreiber, N., Sorkin, A., Sorkin, S. & Wagner, G. (2002). Visualization of MD and MC simulations for atomistic modeling. Computer Physics Communications, 147(1-2), 665–669