מר מנחם בוקסבאום

מר מנחם בוקסבאום

מעבדת חוזק חומרים ותכונות החומר
מעבדה לזרימה ומדידות