מר מיכה ברשפ

מר מיכה ברשפ

פיתוח משחקים
פיתוח בפלטפורמות WEB
בלוקצ'יין חזון ופרקטיקה