מר ליאור אגאי

מר ליאור אגאי

קורס דירקטורים ומנהלים
תכנון עסקי ופיננסי