מר יגאל נמני

מר יגאל נמני

מעבדת מערכות ספרתיות
מעבדת בקרה
מעבדה ותיב"ם מעגלים אנלוגיים
מעבדה לאלקטרוניקה ספרתית
מעבדת מעגלים אנלוגיים 2
מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה