מר טל כהן

מר טל כהן

מבוא למדעי המחשב
תכנות ותיכון מונחה עצמים