גב' דורית מדינה

גב' דורית מדינה

מערכות ספרתיות
מיקרו מעבדים ומיקרו בקרים
שפת תאור חומרה VHDL
מתודולוגיה תכן וטכנולוגיה VLSI