מר דוד תלמוד

מר דוד תלמוד

כלים יישומיים בהנדסת מערכות