מר גריגורי שאולוב

מר גריגורי שאולוב

מבני נתונים
תיכון מונחה עצמים
תכנות מונחה עצמים
מבוא לתכנות פיתון