ד"ר גבריאל בן סימון

ד"ר גבריאל בן סימון

רקע אקדמי

Ph.D במתמטיקה עיונית, אוניברסיטת תל אביב.
Post-Doc במחלקה למתמטיקה, ETH-Zurich, שוויץ.
מינוי קיץ במכון למתמטיקה IHES-פריז, וכן מינוי Post-Doc ב-ENS-Lyon, צרפת.

רקע מקצועי

לד"ר בן-סימון ניסיון מחקרי מגוון בתחומים שונים של המתמטיקה העיונית, חלקם אף נוגעים בתחום הדינמיקה ההמילטונית אשר מהווה בסיס לתאור מכניקת הקוונטים, ותאור אנליטי של המכניקה הקלאסית. ניסיון ההוראה שלו, אף הוא מגוון ועשיר.

 

משוואות דיפ' רגילות
משוואות דיפ' חלקיות
אנליזה הרמונית
פונקציות מורכבות

מחקר

עבודות המחקר של ד"ר בן-סימון מתמקדות בשני תחומים עיקריים: גאומטריה סימפלקטית ותורת החבורות הגאומטרית

 

Publications

1. Ben Simon G. The nonlinear Maslov index and the Calabi homomorphism, Comm. Contemp. Math.Volume 9, Issue 6, 2007, p. 769-780.

2. Ben Simon G. The geometry of partial order on contact transformationsof prequantization manifolds, Arithmetic and Geometry Around Quantization, edited by O. Ceyhan, Y.I. Manin and M. Marcolli,Progress in Mathematics, Birkhauser Vol. 279 .

3. Ben Simon G., Hartnick T. Reconstructing quasi-morphisms fromassociated partial orders and a question of Polterovich, Volume 87,Issue 3,pp 705-725, Comment.Math.Helv. 2012 .

4. Ben Simon G., Salamon D. Homogeneous quasi-morphisms on the symplecticlinear group,The Israel Journal of Mathematics Vol. 175, p. 221-224, 2010 .

5. Ben Simon G., Hartnick T. Invariant orders on hermitian Lie groups,Vol 22,No.2, pp.437-463,Journal of Lie Theory, 2012.

6. Ben Simon G., Hartnick T. Quasi-total orders and translationsnumbers, 2015-, Groups Geometry and Dynamics, Volume 9, Issue 2, 2015, pp. 479-530.

7. Ben Simon G., Burger M., Hartnick T., Iozzi A., Wienhard A., Weaklymaximal representations-announcement 2013.

8. Ben Simon G., Burger M., Hartnick T., Iozzi A., Wienhard A. OnWeakly Maximal Representations of Surface Groups, to appear in Journal of Differential Geometry 2017.

9. Ben Simon G. Quasi-morphisms via local action data and quasi-isometries, AlgebraColloquium, vol.23, No.01 pp. 111-116, 2016.

10. G.Ben-Simon, M.Burger, T.Hartnick, A.Iozzi, A.Wienhard, On OrderPreserving Representations, vol. 94 (2), pp.525-544, The London Mathematical Society Journal, 2016.