מר אלכסנדר אולבינסקי

מר אלכסנדר אולבינסקי

קורס הכנה פיזיקה
פיזיקה-מכניקה
פיזיקה חשמל ומגנטיות
מעבדת פיזיקה מכניקה
מעבדת פיזיקה לתעו"נ