מר אלון בלוך

מר אלון בלוך

מבוא לחקר ביצועים
אבטחת איכות