גב' אלה זמיר (מרקמן)

גב' אלה זמיר (מרקמן)

מעבדת חוזק חומרים ותכונות החומר
דינמיקה של גוף קשיח
חלקי מכונות 1