ד"ר איילת שוולב

ד"ר איילת שוולב

רקע אקדמי
לימודי Ph.D בכימיה של חומרים, אוניברסיטת בר-אילן. תרמודינאמיקה של אינטראקציות כיראליות בתמיסה ועל פני שטח של גבישים. M.A בכימיה אורגנית, אוניברסיטת בר אילן. העברה חד-שלבית של אתרים סיליליים לפורמטים מתווכת ע"י ראגנטי ווילסמאייר-האק. לימוד הראקטיביות והסלקטיביות של ראגנטי ווילסמאייר-האק הומו-כיראליים. B.A בכימיה מורחב במסלול כימיה תרופתית, אוניברסיטת בר-אילן.

רקע מקצועי
מרצה במכללת אפקה בקורסים מבוא לכימיה וכימיה להנדסה רפואית

מבוא לכימיה
כימיה להנדסה רפואית

מבוא לכימיה, כימיה להנדסה רפואית, פולימרים וחומרים פלסטיים, סביבה תחבורה וקיימות