מר אברהם פסטרנק

מר אברהם פסטרנק

קורוזיה ואמצעי הגנה