ד"ר אברהם יוסיפוף

ד"ר אברהם יוסיפוף

רקע אקדמי

בוגר המחלקה לכימיה אוניברסיטת בר-אילן. מוסמך המחלקה לכימיה ובית הספר למנהל עסקים אוניברסיטת בר-אילן עם התמחות בכימיה חישובית ומימון. בעל תואר ד"ר מאוניברסיטת בר-אילן בכימואינפורמטיקה, נושא המחקר "פיתוח ויישום כלי אופטימיזציה עבור כימואינפורמטיקה".

למידה חישובית וכריית נתונים

הוראה

אפטימיזציה מערכתית

מחקר

פיתוח כלי אופטימיזציה ע"י שימוש באופטימיזציה הסתברותית, כריית נתונים, למידת מכונה ואלגוריתמים סטטיסטים. יישום הכלים עבור בעיות שונות בתחומים שונים של מדע החומרים, מקורות אנרגיה והנדסת תרופות.

Book Chapter
• Abraham Yosipof and Hanoch Senderowitz (2016). Optimization Algorithms for Chemoinformatics and Material-informatics, Optimization Algorithms- Methods and Applications, Associate Prof. Ozgur Baskan (Ed.), InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/optimization-algorithms-methods-and-applications/optimization-algorithms-for-chemoinformatics-and-material-informatics

Journal Publication
1. Kaspi, O.; Yosipof, A.; Senderowitz, H., PV Analyzer: A Decision Support System for Photovoltaic Solar Cells Libraries, Molecular Informatics 2018, accepted for publication.
2. Yosipof, A.; Guedes, R. C.; García-Sosa, A. T., Data Mining and Machine Learning Models for Predicting Drug Likeness and Their Disease or Organ Category. Frontiers in Chemistry 2018, 6 (162).
3. Kaspi, O.; Yosipof, A.; Senderowitz, H., RANdom SAmple Consensus (RANSAC) algorithm for material-informatics: application to photovoltaic solar cells. Journal of Cheminformatics 2017, 9, 34.
4. Yosipof, A.; Shimanovich, K.; Senderowitz, H., Materials Informatics: Statistical Modeling in Material Science. Molecular Informatics 2016, 35, 568-579.
5. Yosipof, A.; Kaspi, O.; Majhi, K.; Senderowitz, H., Visualization Based Data Mining for Comparison Between Two Solar Cell Libraries. Molecular Informatics 2016, 35, 622-628.
6. Nahum, O. E.; Yosipof, A.; Senderowitz, H., A Multi-Objective Genetic Algorithm for Outlier Removal. Journal of Chemical Information and Modeling 2015, 55, 2507-2518.
7. Yosipof, A.; Nahum, O. E.; Anderson, A. Y.; Barad, H.-N.; Zaban, A.; Senderowitz, H., Data Mining and Machine Learning Tools for Combinatorial Material Science of All-Oxide Photovoltaic Cells. Molecular Informatics 2015, 34, 367-379.
8. Yosipof, A.; Senderowitz, H., k-Nearest neighbors optimization-based outlier removal. Journal of computational chemistry 2015, 36, 493-506.
9. Yosipof, A.; Senderowitz, H., Optimization of Molecular Representativeness. Journal of Chemical Information and Modeling 2014, 54, 1567-1577.
10. Yosipof, A.; Basch, H.; Hoz, S., Efficiency of electric field catalysis in nucleophilic and electrophilic addition to polyenes. Journal of Physical Organic Chemistry 2014, 27, 191-197.
11. Yosipof, A.; Basch, H.; Hoz, S., Metamorphosis of a Transition State into a Stable Species. The Journal of Physical Chemistry A 2013, 117 (33), 7737-7741.
12. Yosipof, A.; Basch, H.; Hoz, S., Nucleophilic and Electrophilic Reactions of Polyynes Catalyzed by an Electric Field: Toward Barcoding of Carbon Nanotubes Like Long Homogeneous Substrates. The Journal of Physical Chemistry A 2013, 117 (24), 5023-5027.