תכנית המצטיינים SmartUP למען ילדים מוגבלי תנועה יום שישי 03.11.17 בשעה 08:00 |