הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאנרגיה מתחדשת יום שלישי 19.04.16 בשעה 08:30 |