פרויקט הגמר הוא סימולציה של עבודת המהנדסים והמהנדסות בתעשייה, ומשמש את בוגרות ובוגרי התואר כ"כרטיס ביקור" בעת פנייה למעסיקים פוטנציאליים.  

סטודנטיות וסטודנטים לתואר ראשון מוציאים לפועל את פרויקט הגמר לאורך שלושה סמסטרים, החל מהסמסטר השישי ללימודים (סמסטר ב' של השנה השלישית). הפרויקט הוא הזדמנות מצוינת עבורם לרכוש ניסיון ולפתח מיומנויות של עבודה עצמאית בעודם בסביבה אקדמית המספקת ידע, אמצעים וליווי של מנחה מקצועי, ולהשיג יתרון בתהליך חיפוש העבודה. חלק מהפרויקטים מבוצעים בשיתוף פעולה עם התעשייה, שבה חברות ויזמים מחפשים כל העת פתרונות לפיתוחים שונים, וחלקם אף מיושמים הלכה למעשה.

יש באפקה יחידה לטיפול בפרויקטי הגמר – מחלקת פרויקטי גמר, שבה מוקצה לכל תחום פרויקטור המשמש כאחראי האקדמי על הפרויקטים בתחומו. במסגרת פרויקט הגמר, כל סטודנטית וסטודנט זוכים לליווי צמוד של מנחה פרויקט – מרצה מסגל המכללה או מהנדס מנוסה מהתעשייה.

המכללה מייחסת חשיבות רבה לפרויקט הגמר ומקצה לו משאבים רבים. כל סטודנטית וסטודנט מחויבים לתכנן, לבצע ולהגיש פרויקט גמר במסגרת הלימודים במכללה, כתנאי לקבלת התואר. מחויבות זו תואמת את התפיסה האסטרטגית של המכללה, ואת השאיפה למצות את הקשר בין תוכנית הלימודים לבין התעשייה והמשק בישראל, במטרה להכשיר את הבוגרים לקראת התמודדות אמיתית עם שוק ההנדסה.