הסבה לזרם חזק (מערכות הספק ואנרגיה)

תעסוקה כמהנדס בתחום הנדסת חשמל מחייבת ע"פ חוק החשמל, התשי"ד-1954 ותקנותיו התקפות, רשיון חשמלאי מהנדס. קבלת רשיון זה מותנה ברישום מקדים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור חשמל- מערכות הספק.

הרישום בפנקס והזכאות לקבלת רשיון חשמלאי מהנדס מחייב להיות בעל תואר בוגר במדעים .B.Sc בהנדסת חשמל שהתמחה במסלול מערכות/הנדסת הספק ("זרם חזק") המוכר על ידי המל"ג.

אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בת"א היא בין המוסדות הבודדים בארץ המכשירים לתואר הנדסת חשמל בהתמחות הנדסת הספק ואנרגיה ומוכרת על ידי רשם המהנדסים והאדריכלים.  המכללה מאפשרת לבוגריה, כמו גם בוגרי מוסדות אחרים, להשלים אצלה ,במסגרת לימודי חוץ, את המקצועות הנדרשים לצורך הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, מדור חשמל – מערכות הספק ובהמשכו השגת רשיון חשמלאי מהנדס.

רשימת מקצועות החובה, הנדרשים לצורך רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור חשמל – מערכות הספק (ע"פ פרסום רשמי באתר הרשם):

 • מע' הספק 1 ו- 2
 • המרת אנרגיה
 • אלקטר' הספק/תעשייתית
 • הינע חשמלי/אלקטרוני
 • *מע' מתח גבוה ונמוך
 • שדות אלקטרומגנטיים

 

  לבחירה 2 מעבדות מתוך הרשימה:

 • המרת אנרגיה
 • אלקטרוניקה תעשייתית
 • אלקטרוניקה של מערכות הספק
 • הגנות חשמל
 • מתח גבוה
 • מע' הספק
 • הינע חשמלי

*פרויקט גמר בתחום ההתמחות (מערכות הספק)
**או טכניקות מ"ג או מדידות מ"ג או מתקני מ"ג או טכנולוגית מ"ג לימודי ההשלמה במכללת אפקה במסלול הנדסת הספק ואנרגיה ללומדים מן החוץ, כוללים 7 קורסים ו- 2 מעבדות.  הקורסים ניתנים במהלך השבוע בשעות אחה"צ החל מהשעה 17:00 ובימי ו'.
***ביצוע פרויקט גמר בתחום מערכות הספק  מותנה בעמידה בדרישות קדם, בהתאם לאופי הפרוייקט , דרישות המנחה ומחלקת פרויקטים.

להלן רשימת הקורסים הנלמדים במכללת אפקה, בהתאמה לדרישות הרשם:

מספר קורס

שם קורס

דרישות קדם*

20351 ייצור והמרת אנרגיה
Energy Production & Conversion
הנדסת חשמל 2
20353 מערכות הספק א'
Power Systems I
ייצור והמרת אנרגיה (במקביל)
20354 מערכות הספק ב'
Power Systems II
מערכות הספק א', ייצור והמרת אנרגיה
20360 מתקני מתח נמוך
Low Voltage Devices
מערכות הספק א'
20359 מתקנים ורשתות למתח גבוה
High Voltage Devices & Networks
מערכות הספק ב' (במקביל)
20380 אלקטרוניקת הספק
Power Electronics
הנדסת חשמל 2, אלקטרוניקה ספרתית (במקביל)
20381 הינע חשמלי ואלקטרוני
Electrical & Electronic Driving
ייצור והמרת אנרגיה
20379 מעבדה להמרת אנרגיה
Energy Conversion Lab
ייצור והמרת אנרגיה
20377 מעבדה לאלקטרוניקת הספק
Power Electronics Lab
אלקטרוניקת הספק

* יש להוכיח עמידה בדרישות הקדם, כתנאי לרישום לקורס, כדלקמן:

 1. ציונו של הסטודנט בקורס הקדם הינו 60 לפחות.
 2. קורס הקדם נלמד במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג, לא יותר מ- 7 שנים טרם הגשת הבקשה.
 3. תכניו של קורס הקדם חופפים (לפחות ב 80%) לתכני הקורס המקביל הנלמד במכללת אפקה והיקף השעות שווה או עולה עליו.

הליך הקבלה

בוגרי תואר במדעים  B.Sc. בהנדסת חשמל, המעוניינים להשלים התמחות במערכות הספק לצורך רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור חשמל – מערכות הספק, יגישו את המסמכים המקוריים הבאים למינהל הסטודנטים:

 1. גליון ציונים מלא מאת המוסד בו השלימו את לימודי התואר בהנדסת חשמל (בוגרי מכללת אפקה יהיו פטורים מהצגת אישורים אלה).
 2. טופס מועמדות ללימודים – השלמת מסלול  מערכות הספק

  להורדת הטופס
 3.  צילום תעודת זהות

מועדי ההרשמה

 
 1. את טפסי הרישום יש להגיש עד שבועיים לפני תחילת הסמסטר הרלבנטי.
 2. תשובת המכללה תינתן תוך שבועיים ממועד הגשת כל המסמכים.
 3. הרישום לקורסים יתאפשר במהלך תקופת הרישום לקורסים, כפי שיפורסם על ידי המכללה.

פגישות ייעוץ

מועמדים המעוניינים לקבל מידע נוסף יוכלו להגיע לפגישות ייעוץ עם ד"ר דוד ברלה, ראש מסלול הנדסת הספק ואנרגיה, בתאום מראש באמצעות פניה לדוא"ל: davidb@afeka.ac.il

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד לשומע חופשי נקבע בהתאם לסך נקודות הזכות אליהן נרשם, בתוספת דמי הרשמה למכללה ותשלומים נלווים. יובהר כי הסטודנט יחוייב בשכר לימוד עבור כל הקורסים שאליהם יירשם, (לרבות דרישות קדם נוספות, אם נקבעו, לפרוייקט הגמר). למידע נוסף בנוגע לשכר הלימוד ניתן לפנות למדור שכר לימוד, בטלפון 03-7688654.