תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

הנדסת חשמל עומדת כיום מאחורי כל מוצר טכנולוגי כמעט, ותוכנית הלימודים שאפקה מציעה רלוונטית כמעט לכל מגזר ותחום במשק. תוכנית הלימודים מקנה ידע הנדסי עדכני, מתקדם ומקיףלצד מיומנויות וכישורים החיוניים להשתלבות בתעשייה. התוכנית מציבה את בוגרי ובוגרות בית הספר בחזית הטכנולוגיה, כשבפניהם מגוון אדיר של משרות ואפשרויות תעסוקה.  

מבנה תוכנית הלימודים

לצורך קבלת התואר יש לצבור 160 נ"ז לפי הפירוט הבא: