תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

תחומי הנדסת החשמל טומנים בחובם מנעד רחב של תחומי עיסוק הנדסיים-מדעיים הנוגעים למרבית מגזרי התעשייה, ולכן נחשבים לתחומי לימוד מבוקשים מאוד ברחבי העולם. הידע ההנדסי הרחב שמציעה תוכנית הלימוד של מכללת אפקה במכלול תחומי הנדסת החשמל, לצד מגוון המיומנויות החיוניות מציבים את בוגר הנדסת חשמל באפקה בחזית הטכנולוגיה ומכשירים את הסטודנטים להשתלב כמהנדסי העתיד בתפקידי מפתח בחברות היי-טק, מוסדות ציבוריים וממשלתיים ובארגונים מובילים בתחומי החשמל, האלקטרוניקה, הביטחון והתקשורת, כמו גם להמשיך את לימודיהם לתארים אקדמיים מתקדמים.

מבנה תכנית הלימודים

לצורך קבלת התואר יש לצבור 160 נ"ז לפי הפירוט הבא: