תוכנית הלימודים

מבנה תוכנית הלימודים 

1. לקבלת התואר (BSc) על סטודנט לצבור 120 נ"ז שמתחלקות ל-101 נ"ז חובה, ו-19 נ"ז בחירה.

2. 101 נ"ז החובה מתחלקות ל-31.5 נ"ז מקורסי המתמטיקה, 61.5 נ"ז במדעי המחשב והנדסת תוכנה, 4 נ"ז פרויקט גמר, ו-4 נ"ז מקורסים כלליים.

חובת אנגלית:

סטודנטים שאין להם פטור מלימודי אנגלית מחוייבים להשלים קורסים באנגלית לפי הנוהל הבא:

טרם תחילת הלימודים – יש להגיע לרמה בסיסית (מתחילים)

עד תום שנה א  (כולל סמסטר קיץ) – יש לסיים אנגלית בסיסית (מתחילים)

עד תום שנה ב (כולל סמסטר קיץ) – יש לסיים מתקדמים א (בינוני)

עד תום סמסטר ב שנה ג   - יש להגיע לרמת פטור (לסיים מתקדמים ב)

תוכנית לימודים מומלצת לתשפ"ב

תוכנית לימודים מסלול בוקר -תשפ"ב

תוכנית לימודים מסלול משולב - תשפ"ב 

 


*יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.