מערכת תומכת החלטות למתן סיוע לילדי "וראייטי" ישראל

Some description

פרויקט גמר תעשייתי 2015
מערכת תומכת החלטות למתן סיוע לילדי "וראייטי" ישראל
שם הסטודנט: קינן בלוך
מחלקה:הנדסת תעשייה וניהול 


"וראייטי" ישראל, מוסד ללא כוונות רווח, נוסד במטרה לסייע במגוון דרכים לילדים עם צרכים מיוחדים
. העמותה פועלת לרווחת ילדים עד גיל 18, המגיעים מרקע סוציואקונומי בינוני ומטה, אשר בעייתם נופלת בין כיסאות הארגונים השונים ואין להם למי לפנות. כמו כן, "וראייטי" ישראל משלימה תמיכה וטיפול לילדים, המטופלים אצל מוסדות וארגונים אחרים.

מטרת הפרויקט

המטרה הינה לייצר כלי שיתמוך בהליך קבלת החלטות של וועדת הלב, האמונה על חלוקת כספי הסיוע לילדים. המערכת תאפשר קבלת ההחלטות שקולות והוגנות ע"פ משתני החלטה מוגדרים מראש, זאת בכפוף לעמידה בתקציב הארגון, תוך חיזוי בקשות עתידיות.


דרישות עיקריות מן המערכת

*תמיכה בקבלת החלטה בכל בקשה ע"י שיכלול הנתונים הקיימים
*שיפור ניהול תקציב העמותה ע"י חלוקה נכונה של המשאבים הקיימים 
*קיצור תהליך קבלת ההחלטות והגדלת כמות הבקשות הנבדקות מדי יום
*תיעוד ההחלטות המתקבלות ע"י ועדת הלב 
*חלוקה שיוויונית של המשאבים הקיימים לילדי וראייטי ע"י ניהול נכון של התקציב