This course provides a survey of reasoning, learning, and optimal decision-making methodologies.  It focuses on principles, algorithms, and their application, taken from the disciplines of decision making and operations research.

מטרתו העיקרית של הקורס היא התניית כלים וידע שידרשו בקורסים מתקדמים בהמשך התואר. הכלי העקרי שנעשה בו שימוש הוא R. הקורס ילמד עקרונות בצורת החשיבה המתאימה לניתוח נתונים יוצגו דרך מבואות לתכנות, הנדסת נתונים, הסקה סטטיסטית, וויזואליזציה. במהלך הקורס הסטודנטים יפתחו תוכנת יישום אנליטיקה ב R.

מטרת הקורס היא להקנות מיומנות בחיזוי וניתוח ביקושים, להכשיר את הלומד לבניית מודלים לחיזוי, ליישם את הכלים הנלמדים כך שהסטודנט יוכל לנצל אותם בצורה יעילה ומועילה לצורך תכנון והחלטות.הקורס ישים דגש על מתודולוגיות ויישומים הרלבנטיים לחיזוי וניתוח ביקושים לטווח קצר וארוך על מנת לענות לצרכים של אלה העוסקים בהנדסה וניהול. הקורס יעסוק בפיתוח מודלים לחיזוי ביקושים (למשל – חיזוי ביקוש נסיעות, חיזוי צריכת אנרגיה / מים, ובחירה בין חלופות). הקורס מורכב מארבעה חלקים: (1) מדע הנתונים; (2) רגרסיה (3) סדרות עיתיות ; (4) מודלים מבניים. הדוגמאות בקורס יכללו דוגמאות עכשוויות מהעולם האמיתי ודוגמאות ממחקרים שעשו שימוש בכלים של רגרסיה וניתוח סדרות עיתיות. התרגול בכתה ובשעורי הבית יעשה בעזרת תוכנת R

סטודנט המסיים את הקורס:

  •  יידע לנתח שוק ולהעריך את הפוטנציאל במיזם.
  • יידע להבין את האתגרים והסיכונים שבפני חברות חדשניות.
  • יידע להשתמש בתקשורת עם בעלי עניין לזיהוי הזדמנויות.
  • יכיר טכניקות למניעת סיכונים. 
  • יכיר את מסלולו של מיזם מרעיון ועד השקה.
  • יידע להציג בפני משקיעים.

הכרת עקרונות מערכות מידע מרחביות ושימושיהן בניהול מערכות תשתית. חשיפה ליישומים בתחומי התשתית השונים: שימושי קרקע, מערכות תחבורה וכבישים, מערכות מים וביוב, מערכות חשמל ואנרגיה (גז, נפט ודלק) , מערכות תקשורת, מערכות עירוניות. היכרות עם מידע גיאוגרפי ומערכת ממ"ג (כדוגמת, QGIS TransCAD או ArcGIS) ותרגול במעבדה. דיון בשימוש המערכת במערכות תשתית.

הקורס אמור לתת רקע ומעטפת מלאה לכל עולם ניהול העסקים.

נכסי החברה מורכבים מנכסים פיננסיים, טכנולוגיים, אנושיים וממאגר לקוחותיה. על מנת לשרוד בשוק תחרותי, חברות נדרשות לנהל באופן מיטבי את מערכות המידע הארגוניים, תוך איסוף, ניתוח וניהול כלל המידע. תחום ניהול מע' המידע בעולם ההיברידי, מספק כלים - תיאורטיים ומעשיים - לניהול יעיל של המידע והידע.

בניגוד לעבר, בו טכנולוגיות המידע תרמו בעיקר להתייעלות ולשיפור תהליכי העבודה, כיום הטכנולוגיות מאפשרות לארגונים לבצע את עסקיהם בדרכים שונות תוך בצוע שינויים רדיקאליים בתהליכי העבודה תוך השפעה על אפקטיביות הפעילות העסקית. טכנולוגיות המידע מאפשרות לארגון לבצע שינויים בתהליכי קבלת ההחלטות בארגון וכן בתהליכי יישום ההחלטות תוך התייחסות למוצרי/שירותי הארגון ויחסיו עם המתחרים והלקוחות. בקורס יילמדו יחסי הגומלין בין האסטרטגיה העסקית ומדיניות מערכות המידע .

אנליטיקה עסקית הינו מונח מתחום מדעי המחשב. בקורס הסטודנטים ילמדו ויתרגלו את התהליך הכולל של גילוי ידע ממסדי הנתונים (Knowledge Discovery in Databases). המטרה של תהליך זה למצוא מידע חדש ומועיל בהררי נתונים. הקורס עוסק בהרחבה בשיטות חקירת נתונים מסוג "למידה מונחית" (supervised learning) ו"למידה לא מונחית" (unsupervised learning) וכן נלמדת בחירת שיטת החקירה בהתייחס לנתונים הנחקרים והמידע המבוקש. בקורס המודלים והאלגוריתמים ייושמו על בעיות מתחום השירות כגון זיהוי וחיזוי הצעות ללקוח על סמך התנהגויות היסטוריות, חיזוי נטישת לקוחות, זיהוי סיבות לבידול בין פרופילים של לקוחות שונים

תכנית הקורס נועדה להקנות הכרות עם עולם הטרנספורמציה הדיגיטלית ועם הכלים המאפשרים אותה בארגונים, בדגש על חווית הלקוח בעידן זה. בכדי להתקיים בעולם המשתנה, נדרשים ארגונים למעבר של שינויים בתהליכים העסקיים בדגש על שינוי תוך הישענות על כלים דיגיטליים. הסטודנטים ילמדו להכיר בקורס כלים לניהול ושיפור חווית הלקוח תוך מבט על שימוש נכון בהם כך שיתמכו בשינוי אותו ארגונים רוצים להוביל ובדרכי המדידה לאורך זמן, בכדי להבטיח הצלחה. חווית לקוח חיובית הופכת לגורם מבדל בין עסקים, ולזו שיכולה להבטיח את שביעות הרצון של הלקוח עד כדי שיהפוך לממליץ. פעמים רבות, המעבר לעולם דיגיטלי יותר, משולב חווית לקוח מיטבית טומן יתרונות לארגונים גם בהיבטים של יעילות תפעולית . הגדרה של מדדים נכונים , ושילוב יכולות המדידה לאורך הפרויקטים , יובילו לשינוי אותו ארגונים רוצים להשיג. במסגרת הקורס, יוצגו לסטודנטים הכלים והתהליכים באמצעותם הם יוכלו לתכן יישום של חוויית לקוח ושל טרנספורמציה דיגיטלית בארגון. כחלק מתוכנית הקורס יידרשו הסטודנטים, לבחור תהליך קיים בארגון, להציג תכנון לשינוי בתהליך, כלים תומכים ומדדים, כאשר כל צוות יציג אותו לכיתה ובהמשך יגיש כפרויקט מסכם. הצוותים יידרשו לסכם את הפרויקטים האחרים ולתת להם הערכה, על בסיס מחוון, שתוגש כחלק מהפרויקט.

במהלך הקורס נדון בנושאים הקשורים לניהול המשאב האנושי בארגון שירות ובארגוני תשתית. נעמוד על המאפיינים הייחודים של ארגוני שירות ותשתית ועל המאפיינים הייחודים של עובדי שירות ועובדי תשתית. נדון בהשפעת מאפיינים אלה על האופן שיש לנהל את המשאב האנושי בסוגיות הליבה בתחום ניהול משאבי האנוש: מבוא, תחום ניהול משאבי אנוש ומקורותיו, סביבת ארגוני שירות ותשתית והשפעותיה, ניתוח ועיצוב עיסוקים, גיוס עובדים, מיון והצבת עובדים, הדרכה, פיתוח ושימור עובדים, ניהול ביצועים, ניהול שכר ותגמולים, יחסי עבודה, ומגמות חדשניות בניהול המשאב האנושי בארגונים. הקורס שם דגש על הפן היישומי של מערכת ניהול משאבי אנוש בארגוני שירות ותשתית והקשר בינה לבין העובד והמנהל. הלמידה בשיעורים תתבצע באמצעות הרצאות, קריאת טקסט, תרגילי כיתה, ניתוח אירוע, סרטונים ומצגות – כל זאת תוך השתתפות פעילה של הסטודנטים.

בעידן המודרני אנו נחשפים למקורות שונים ומגוונים של מידע מתחומים שונים כמו בריאות, איכות הסביבה, תחבורה וביטחון ועוד, המשמשות לקבלת החלטות ניהוליות או שיווקיות. טכנולוגיות GIS מאפשרות להציג, לנתח ולמפות נתונים טבלאיים בצורה מרחבית-גיאוגרפית. ה-GIS נותן רובד נוסף, גיאוגרפי, בניתוח הנתונים, אשר יכול לתמוך בקבלת החלטות. באמצעות טכנולוגיה ייחודית של GIS ניתן לתחקר, לנהל ולייצר מידע מתוך סוגים שונים של נתונים בעלי מימד מרחבי. באמצעות פלטפורמות תוכנות שילמדו במסגרת הקורס הסטודנטים ינתחו נתונים ויציעו פתרונות שיתמכו בהחלטות ניהוליות ותכנוניות. דוגמאות: האם יש קשר בין רמות זיהום אוויר NOx לבין תשתיות תחבורה באזור? מה יכול להיות ההשפעה הסביבתית של בניית איים מלאכותיים בים מול תל אביב? מה תהיה ההשפעה על טיפול בחולים לאחר בניית בית חולים חדש בנגב? מה הפוטנציאל ההצלחה לבניית מרכז מסחרי חדש? האם תוואי המטרו המתוכנן ומיקומי התחנות בו הינו מיטבי? ועוד.

בסביבת מערכות תשתית קיימים מספר סוגים של סיכונים נפוצים בהם נתקלים בכל שלבי התהליך שראשיתו באיתור הצרכים, וסופו במימוש הפתרון ההנדסי הלכה למעשה. חלק מרכזי מתהליכי תיכון, הקמה ותפעול המערכות הוא ניהול סיכונים: לדעת לזהות את הסיכונים הקיימים, למזער את הסיכוי שיתרחשו, ולנקוט את מירב האמצעים לניהול סיכונים אלה, ביניהם - סיכוני שוק, סיכונים פיננסיים, סיכונים תפעוליים וסיכונים סביבתיים. הקורס יציג תובנות הנגזרות לא רק ממודלים נורמטיביים בקבלת החלטות, שפותחו בתחומי כלכלה וחקר ביצועים, אלה גם תובנות על הטיות קוגניטיביות וכשלים לוגיים של מקבלי החלטות וכיצד להתמודד עימם – תחום הזוכה לאחרונה ביישומים גם בענפי התשתיות. הקורס משלב היבטים תיאורטיים ויישומיים ממגוון תחומים: סטטיסטיקה, חקר-ביצועים, פסיכולוגיה קוגניטיבית וכלכלה התנהגותית.

הקורס כולל את כל הנושאים הנדרשים לצורך הכנה פיננסית וכלכלית להתנהלות בדירקטוריון

הקורס מביא מניסיונם של אנשי מקצוע המובילים בתחומם בישראל וסוקר, תוך הצגת וניתוח אירועים (case studies) את תהליכי התכנון, ההקמה והתפעול של פרויקטי תשתית מורכבים בארץ ובעולם. האירועים המובאים בקורס עוסקים בתחומי תוכן מגוונים (תכנון מרחבי אורבני, מערכות תחבורה, מערכות אנרגיה, מערכות מים וביוב) ושם דגש על ראיה מערכתית-אינטגרטיבית הן בהיבטי מדיניות ממשלתית, הן בהיבטי יישוב הקונפליקטים בין מערכות ותת-מערכות תשתיתיות בשלבי התכנון וההנדסה, והן מבחינת שילובם של היבטים תפעוליים, כלכליים, סביבתיים וחברתיים בתהליכי התכנון וההקמה של מערכות תשתית. לאחר הצגת האירוע יערך דיון ובו ינותח האירוע תוך שימוש בכלים הנדסיים וניהוליים אותם מכירים הסטודנטים מקורסים אחרים בתוכנית. בסיום הקורס יגישו הסטודנטים פרויקטים העוסקים בניתוח מעמיק של אחד או יותר מהאירועים שנסקרו בקורס, תוך שימוש במגוון כלי הניתוח והתיכון שנלמדו במסגרת התכנית.

התפקיד של מנהל מוצר בתעשיה הוא אחד הנחשבים והנחשקים ביותר, בארץ ובעולם. במחקר שפורסם על ידי לינקדאין, הרשת החברתית המקצועית הגדולה בעולם, דורגו מקצועות ה product manager and product owner במקומות גבוהים ברשימת 15 המקצועות המבוקשים ביותר, והוצגו נתונים המעידים על עליה בביקוש לתפקיד של 30% בשנה האחרונה. מה היא ההילה האופפת את המקצוע, מה בדיוק עושה מנהל מוצר, ואיך הופכים לכזה? סטודנטים להנדסת תעשיה וניהול רוכשים בהכשרתם כלים ומיומנויות המהווים בסיס הכרחי לתפקידו של מנהל המוצר, כגון חשיבה אנליטית ושיטתית, ניהול תהליכים, קומוניקציה, ארגון ושיטות, יסודות בשיווק, יסודות בתכנות ובניתוח מערכות, וראיה מערכתית. כלים אלו מהווים בסיס איתן להצלחה בתפקיד הזה, אולם אינם מספיקים. בקורס ילמדו הסטודנטים באופן מקיף ומתודולוגי מה הם השלבים באפיון ובניית מוצר: ייזום, בניית אסטרטגיה מוצרית, הגדרת השוק, ולידציה באמצעות פרסונות, מחקר שוק ומחקר משתמשים, איפיון, כתיבת סיפורי שימוש, אפיון ממשקים, תיעדוף, בניית רודמאפ, שיטות ניהול פיתוח, ולידציה לפני השקה, אסטרטגיית השקה, מדידה, שיפור, ניהול חיים בשוק, עד סיום חיי המוצר. בנוסף להרצאות הפרונטליות, יתבקשו הסטודנטים להשתמש במיומנויות והכלים הנלמדים לתירגול מעשי. העבודה בקבוצות תאפשר סיעור מוחות והפריה הדדית, תוך התמודדות עם מצבים הדומים ל״עולם האמיתי״ בו נדרשים מנהלי מוצר לחקור ולשכנע, לבחור ולהכריע, להגדיר ולעצב, לראיין לקוחות פוטנציאלים וקיימים, לאסוף נתונים ולנתח אותם לצורך קבלת החלטות. התרגילים ייבנו בשלבים זה על זה, כאשר כל נושא שילמד יוסיף נדבך מעשי לתיק אפיון מוצר שייבחר וייבנה על ידי הסטודנט. הרצאות האורח שנבחרו בקפידה יפגישו את הסטודנטים עם מומחים מהתעשיה שיעמיקו בנושאים דיסיפלינריים.

אתגר מרכזי בארגון הינו הפיכת הנתונים במערכת הארגון לתובנות ולידע (Knowledge) עסקי בעל ערך למקבלי החלטות , מתוך מטרה למנף ולהשיג יתרון אסטרטגי בתחרות העסקית על פני המתחרים. תחקור אנליטי ויזואלי וכן תחקור אנליטי בסביבה רב ממדית, נמצאים בפסגת הטכנולוגיות האנליטיות בארגון (BI), ומהווים את הנושאים החמים ביותר כיום בתחום זה. בקורס יילמדו ארכיטקטורות לעיצוב מחסן נתונים אפקטיבי וכן ארכיטקטורות של מוצרי BI לתחקור אנליטי של הנתונים. כמו כן יילמדו בקורס מתודולוגיות לאיתור המוטיבציה העסקית בעזרת תחקור וניתוח מושכל של הנתונים. הקורס יעסוק בחלק התיאורטי/אקדמאי של הנושאים הרלוונטית כמו גם בפאן המעשי תוך כדי הכרת ותרגול כלים ממוחשבים מובילים בהם Pivot Table, Power Pivot, SAS VA (Visual Analytics) – כלי תחקור ייעודי, ANALYTICAL PLANNING – כלי OLAP של IBM לפיתוח והטמעה יישומים בתחומים הרלוונטיים.

ניהול פרויקטים הינו כלי מרכזי בניהול מערכות תשתית. בקורס יוצגו תהליכים, שיטות וכלים לתכנון, תיכון מעקב ובקרה בפרויקטים תוך מתן דגש על סביבה של מערכות תשתית. מטרת הקורס הינה הצגת מתודולוגיה לניהול פרויקטים הממוקדת בסביבה עסקית – טכנולוגית של מערכות תשתית . מתודולוגיה המתבססת על מודלים מתמטיים, מודלים ניהוליים ותוכנת מחשב. במסגרת הקורס ילמדו שיטות לתכנון וניתוח פרויקטים להערכת זמני ביצוע, הערכת עלויות הפרויקט, שיטות לקיצור זמני פרויקטים וניהול סיכונים לאורך מחזור החיים. בהמשך ילמדו שיטות ניתוח תזמון דטרמיניסטית וסטוכאסטית. כמו כן יילמדו, שיטות למעקב ובקרה ודוחות לשיפור ניהול הפרויקט ובקרת התקציב.

בעידן המודרני אנו נחשפים למקורות שונים ומגוונים של מידע מתחומים שונים כמו בריאות, איכות הסביבה, תחבורה וביטחון ועוד. לעיתים המידע שאנו נחשפים עליו הינו תוצאתי מניתוח כלשהו: כמו לדוגמה מסקנות של מחקר מדעי ולעיתים המידע הינו מפורט שאותו ניתן לנתח ועל בסיס התוצאות הניתוח לקבל החלטות ניהוליות או שיווקיות. טכנולוגיות GIS מאפשרות להציג, לנתח ולמפות נתונים טבלאיים בצורה מרחבית-גיאוגרפית. ה-GIS נותן רובד נוסף, גיאוגרפי, בניתוח הנתונים, אשר יכול לתמוך בקבלת החלטות. תפיסתית, הרעיון של מערכות GIS הינו מפה המקושרת לטבלה. באמצעות טכנולוגיה ייחודית של GIS ניתן לתחקר, לנהל ולייצר מידע מתוך סוגים שונים של נתונים בעלי מימד מרחבי. דוגמאות לנתונים המרחביים יכולים להיות: מיקום רכב במרחב, כבישים, מבנים, אזורים מוניציפאליים, נחלים, מקורות מים ועוד. באמצעות פלטפורמות תוכנות שילמדו במסגרת הקורס הסטודנטים ינתחו נתונים ויציעו פתרונות שיתמכו בהחלטות ניהוליות ותכנוניות. דוגמאות: האם יש קשר בין רמות זיהום אוויר NOx לבין תשתיות תחבורה באזור? מה יכול להיות ההשפעה הסביבתית של בניית איים מלאכותיים בים מול תל אביב? מה תהיה ההשפעה על טיפול בחולים לאחר בניית בית חולים חדש בנגב? מה הפוטנציאל ההצלחה לבניית מרכז מסחרי חדש? האם תוואי המטרו המתוכנן ומיקומי התחנות בו הינו מיטבי? ועוד.

הקורס מביא מניסיונם של אנשי מקצוע המובילים בתחומם בישראל וסוקר, תוך הצגת וניתוח אירועים (case studies) את תהליכי התכנון, ההקמה והתפעול של פרויקטי תשתית מורכבים בארץ ובעולם. האירועים המובאים בקורס עוסקים בתחומי תוכן מגוונים (תכנון מרחבי אורבני, מערכות תחבורה, מערכות אנרגיה, מערכות מים וביוב) ושם דגש על ראיה מערכתית-אינטגרטיבית הן בהיבטי מדיניות ממשלתית, הן בהיבטי יישוב הקונפליקטים בין מערכות ותת-מערכות תשתיתיות בשלבי התכנון וההנדסה, והן מבחינת שילובם של היבטים תפעוליים, כלכליים, סביבתיים וחברתיים בתהליכי התכנון וההקמה של מערכות תשתית. לאחר הצגת האירוע יערך דיון ובו ינותח האירוע תוך שימוש בכלים הנדסיים וניהוליים אותם מכירים הסטודנטים מקורסים אחרים בתוכנית. בסיום הקורס יגישו הסטודנטים פרויקטים העוסקים בניתוח מעמיק של אחד או יותר מהאירועים שנסקרו בקורס, תוך שימוש במגוון כלי הניתוח והתיכון שנלמדו במסגרת התכנית.