המטה אמון על ריכוז ותמיכה ביוזמות ופעילויות קהילת אפקה לשירות העורף והחזית בתקופת המלחמה. במסגרת זו מסייע המטה ליוזמות המייצגות את רוח אפקה בדגש לפרויקטים המביאים לידי ביטוי את היכולות הייחודיות המאפיינות את חברות וחברי הסגל, הסטודנטיות והסטודנטים וקהילת הבוגרים והבוגרות.

המטה מנוהל על ידי אלון ברנע סגן נשיא לפיתוח ושותפויות אסטרטגיות, מיכל גשרי ראש מטה לשכת נשיא וקרן בן חיים מנהלת אופק – מרכזים לפיתוח מיומנויות.

ניתן לשלוח הצעות ורעיונות הרלוונטיים לתקופה זו לתיבת Afeka As One בכתובת AsOne@afeka.ac.il>>