סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

במהלך השבועיים האחרונים קיימנו מפגשים עם נציגי אגודת הסטודנטים, עם משרתים ומשרתות במילואים – הן מי שחזרו משירות והן מי שעדיין משרתים, עם סטודנטים וסטודנטיות מקבוצות שונות, עם נציגי הצבא וגופים שונים במערכת הבטחון ובמערכת ההשכלה הגבוהה. ניתחנו לעומק את כל המורכבויות שהועלו ונידונו ואת מאות הבקשות שהתקבלו מכם, הן בפגישות והן דרך המערכת. שמחנו לראות שמעטפת התמיכה שגיבשנו באפקה ופרסמנו ב־10.12.23 עונה על מרבית צורכיכם. עם זאת, הבנו שנדרשים כמה עדכונים וחידודים למעטפת התמיכה, לצד הנגשה ידידותית יותר של המידע.

חלקכם שבו אלינו היישר מהשירות במילואים; אנחנו מודים לכם על תרומתכם לשמירה על ביטחוננו, ושמחים שמתאפשר לכם לחזור ולהציב בראש סדר העדיפויות את התפתחותכם האישית והמקצועית. המעבר בין העולמות הוא מעבר חד, וודאי מעורר קשיים; אנו מבטיחים לעשות כל שביכולתנו כדי להקל עליכם את ההשתלבות בלימודים ולסייע לכם להצליח בהם.

מכללת אפקה עדיין מחכה לשובם של סטודנטים וסטודנטיות הממשיכים לשרת במילואים. אנחנו מצדיעים לכם ומבקשים שלא תחששו מן ההשלכות של התחלת שנת הלימודים בלעדיכם. כשתוכלו לשוב אלינו – נדאג להעמיד לרשותכם את מלוא התמיכה כדי לסייע לכם להשתלב בהצלחה בלימודים.

בטבלה מטה תמצאו את מעטפת התמיכה המעודכנת לתשפ"ד. הוספנו לה כמה עדכונים עבור המשרתים:

 • קבוצת ה"משרתים" הזכאים לסיוע ייחודי הורחבה לכלול משרתים במילואים, משרתי קבע ובני ובנות זוג של אנשי ונשות מילואים וקבע שהם הורים לילדים עד גיל 13;
 • למשרתים נוספה אפשרות לבחור בציון "עובר" מילולי בכמה קורסים בהתאם למשך השירות;
 • הזכאות לנ"ז בגין שירות במילואים עבור סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון הוגדלה לעד 6 נ"ז בהתאם למשך השירות – הזיכוי למשרתים במילואים יהיה יזום ע"י המכללה (ללא צורך בהגשת בקשה ייעודית), ובשל מספרם הגדול של הקורסים בשפה האנגלית ביחידה לחברה ורוח, תינתן אפשרות לפטור מחובת קורסים בשפה האנגלית.
 • המכללה תקצה למשרתים מועדים לייעוץ אקדמי מייד עם החזרה ללימודים.

גיבשנו מעטפת תמיכה המבוססת על עקרונות פעולה רחבים וכלליים, כדי לתת מענה למשרתים ולקבוצות נוספות של סטודנטים וסטודנטיות. עם זאת, לימודים בתוכניות לימוד שונות ובשנים שונות וכן משך שירות שונה מעוררים ודאי צרכים פרטניים; נוסף על כך, אנו מבינים שלכל אחד ואחת מכם צרכים אישיים שייתכן שלא ניתן להם מענה ספציפי במעטפת שגובשה ומתוארת בהמשך מסמך זה. אף על פי כן, אנו סמוכים ובטוחים כי העקרונות שגיבשנו ומדיניות המכללה לתמיכה בכולם יאפשרו לנו להתאים מענה לכל סטודנט וסטודנטית הזקוקים לכך.

אנו מעודדים אתכם לפנות לדקאנט הסטודנטים וליועצי הלימודים. במקביל, במרוצת השבוע הקרוב נפנה לכל מי שלא פנה או היה עימנו בקשר בשבועיים האחרונים מאז פתיחת שנת הלימודים.

המשך שנת לימודים פורייה לכולנו!

פרופ' עמי מויאל נשיא
פרופ' ענת רטנובסקי משנה לנשיא לעניינים אקדמיים 
רו"ח שושי זונבנד-תמרי מנכ"לית 
גב' חני תייר סמנכ"לית מנהל אקדמי

מעטפת תמיכה מורחבת לשנת תשפ"ד

אנא קראו את המידע בעיון

משרתים 

הגדרה

 • משרתי מילואים – מי שגויסו למילואים לתקופה כלשהי מאז 7.10.23 ("מילואים").
 • אנשי ונשות צבא קבע ("קבע").
 • עתודאים ועתודאיות שגויסו מאז 7.10.23 ("עתודה").
 • בני ובנות זוג של משרתים.ות מילואים שהם הורים לילדים עד גיל 13 ("בני ובנות זוג הורים").
 • בני ובנות זוג של אנשי ונשות קבע שהם הורים לילדים עד גיל 13 ("בני ובנות זוג הורים").

קבלת זכאות
יש לפתוח באפקה־נט פנייה לדקאנט, ובמידת הצורך לפרט את הצרכים (כגון חונכות, מועדים מיוחדים, השלמת מעבדות וכו') ולצרף את המסמכים הרלוונטיים:

 • מילואים: טופס 3010.
 • קבע ועתודה: אישור רשמי מהצבא על שירות בקבע או בעתודה ועל התפקיד.
 • בני ובנות זוג הורים: טופס 3010 או אישור שירות של בן או בת הזוג בצירוף העתק ת"ז עם ספח.

קבוצות נוספות שיקבלו התייחסות פרטנית

 • אנשי ונשות כוחות הביטחון
 • מפונים.ות, פצועים.ות, נפגעות ונפגעי טראומה

אנא פנו לדקאנט הסטודנטים.

 

בחלק הראשון מוצגת מעטפת התמיכה לתואר ראשון ובחלק השני מוצגת מעטפת התמיכה לתואר שני.

המידע המוצג מחולק לנושאים כדי לאפשר לכם גישה ישירה לנושא ספציפי, וכן כדי שתוכלו להבין ביתר קלות איזו תמיכה מוענקת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות ואֵילו תוספות ייעודיות מוענקות למשרתים השבים ללימודים.

תואר ראשון

בחירה בין השתתפות פיזית בכיתה לבין השתתפות מרחוק באמצעות זום.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
סמס' ב וקיץ: ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש.

לפי המתוכנן ללא שינוי.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

קורסי סמס' א ייפתחו שוב בסמס' ב ובסמס' קיץ (במידת הצורך יינתנו אישורים לחפיפה של עד 6 שעות שבועיות בלימודי הקורסים).

למי מיועד? ייעודי למשרתים
סטודנטים.יות נוספים על בסיס מקום פנוי בלבד

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

כל ההרצאות והתרגולים (כולל שיעורי חזרה) יוקלטו, יועלו לאתר הקורס במוּדל ויימחקו בתחילת שנה"ל תשפ"ה.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
סמס' ב וקיץ: ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

בשבוע הרביעי של הסמסטר (21–26 בינואר) תוקפא ההתקדמות במערכת הלימודים.

שבוע זה יוקדש להשלמת כל החומר שנלמד בשלושת השבועות הראשונים של הסמסטר למשרתים ששבו ממילואים. השיעורים יתקיימו לפי מערכת השעות הרגילה ובמתכונת היברידית.

למי מיועד? ייעודי למשרתים

מתי חל? סמס' א' תשפ"ד

בשבועות 6–7 של הסמסטר (4–16 בפברואר)
ובשבועות 10–11 של הסמסטר (3–15 במרץ) יתקיימו הרצאות חזרה בזום בכל הקורסים (ללא חומר חדש) במקביל למערכת הלימודים הרגילה.

למי מיועד? ייעודי למשרתים

מת חל? סמס' א תשפ"ד

בחלק מהקורסים מראש לא נכללו בחינות; בקורסים רבים אחרים הומרו הבחינות בעבודות, במטלות במודּל או במטלות קטנות להגשה.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בקורסים שבהם חלה חובת נוכחות, ההשתתפות בזום עם מצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו; בשיעורי מעבדה חובת הנוכחות היא פיזית.

בקורסים שבהם אין חובת נוכחות ייתכן כי תידרש נוכחות פיזית בשיעורים שבהם יש להציג מטלות, פרויקט, פרויקטונים ועוד (על פי המפורט בסילבוס הקורס) או להגן עליהם. כמו כן, ההקלות אינן מתייחסות לשיעורי מעבדה – שבהם נדרשת נוכחות פיזית.

למי מיועד? עבור כולם
ייעודי למשרתים: חובת הנוכחות תקפה רק עם החזרה מהשירות

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
סמס' ב וקיץ: תלוי קיומה של למידה היברידית

השלמות של שיעורי מעבדה יתקיימו בשבוע ההשלמות הייעודי למשרתים בסמס' א – בסוף כל סמסטר וגם במופעים נוספים של המעבדות שייפתחו בסמס' ב וקיץ.

אם תידרש השלמת ניסויים, אפשר יהיה לעשות זאת בסמסטר העוקב מבלי צורך להירשם לקורס; הציון יינתן לאחר השלמת הניסויים.

למי מיועד? ייעודי למשרתים שהפסידו שיעורי מעבדה בשל השירות

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הארכת תקופת השינויים כדי לאפשר זמן התארגנות נוסף.

למי מיועד? עבור כולם: שלושת השבועות הראשונים של הסמסטר (במקום שבועיים)
ייעודי למשרתים: שבועיים מיום החזרה מהשירות

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

סיוע של יועץ אקדמי בתכנון מערכת מותאמת אישית והכוונה לסיום בהצלחה של שנת הלימודים ושל התואר.

למי מיועד? עבור כולם
ייעודי למשרתים: קבלת ייעוץ מייד אחרי החזרה משירות; לאחר פתיחת פנייה באפקה־נט להכוון אקדמי (מנהל הסטודנטים), ייצרו איתך קשר לקביעת פגישת ייעוץ.

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

אפשרות להרשמה לקורסי המשך למי שלמדו בקורס הקדם אך לא עברו אותו.

למי מיועד? עבור עולם (כולל משרתים)
*לא חל על הלומדים במכינות או בקורסי סיווג אנגלית
** לא תקף למי שלמד את הקורס לפני 7.10.23 אך לא עבר אותו

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

משרתים יוכלו לממש אפשרות לבחור בציון "עובר" מילולי בקורסים שאליהם היו רשומים בתשפ"ד, בתנאי שהתקיימו 3 תנאים:

 1. שימי השירות היו מ־7.10.23 ואילך
 2. שעברו את הקורס בהצלחה (ציון 60 ומעלה)
 3. שהשלימו לפחות 24 נקודות זכות במהלך שנת תשפ"ד

* יש להגיש את הבקשות בתום מועדי ב' של סמס' קיץ תשפ"ד
** ציון "עובר" מילולי אינו נכלל בממוצע הציונים

למי מיועד?

עבור משרתי מילואים
לפחות 14 ימי שירות
עד 2 ציונים; לא יותר מ־6 נ"ז במצטבר

לפחות 28 ימי שירות
עד 3 ציונים; לא יותר מ־2 בסמסטר; ולא יותר מ־8 נ"ז במצטבר

לפחות 42 ימי שירות
עד 4 ציונים; לא יותר מ־2 בסמסטר; ולא יותר מ־10 נ"ז במצטבר

עבור משרתי קבע, עתודה, ובני ובנות זוג הורים (של משרתי קבע ומילואים)
לפחות 14 ימי שירות
עד 2 ציונים; עד 6 נ"ז במצטבר

עבור כלל המשרתים
הזכאים לבחינת מועד ב' בקורסי קיץ תשפ"ג יוכלו לבחור להמיר עד ציון אחד מקורסים אלה בציון "עובר" במקום ציון מתשפ"ד.

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יתקיימו כמה מועדים שיאפשרו את השלמת הבחינות; ברישום לקורסי המשך לא ייבדקו תנאי קדם.

למי מיועד? עבור כולם: למי שטרם נבחן יתקיימו מועדים נוספים: בשבוע השמיני של סמס' א ובתקופת הבחינות של המופע הבא של הקורס.
ייעודי למשרתים: זכאים למועד מיוחד מתואם עם החזרה ללימודים – אם אף מועד מהמוצעים אינו רלוונטי.

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

חלה על בחינות מועד ב של סמס' קיץ תשפ"ג שהתקיימו לאחר 7.10.23.

למי מיועד? עבור כולם: הוארכו עד 3.12.23
ייעודי למשרתים: עד שבועיים מיום סיום השירות

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי שיבחר להיבחן בשני מועדי בחינות, הציון הסופי בבחינה יהיה הציון הגבוה משני הציונים.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
תקף גם לבחינות מועדי ב קיץ תשפ"ג שנקבעו לאחר 7.10.23.

הוגדלה מכסת המועדים המיוחדים שאפשר לבקש בשנה.

למי מיועד? עבור כולם: 3 מועדים מיוחדים (במקום 2)
ייעודי למשרתים: זכאות למועדים נוספים (מעבר ל־3 המיוחדים), בהתאם למספר הבחינות שהחמצת בשל שירות במילואים במועדן – באישור רכזת המילואים בדקאנט

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הוגדלה מכסת הפטור השנתית.

למי מיועד? עבור כולם: 4 בחנים בשנה (במקום 3)
ייעודי למשרתים: זכאות לפטור מ־4 בחנים שבמכסה. ובנוסף, פטור מכל בחני האמצע שהתקיימו בזמן המילואים ולא בוצעו או זכאות למועד מיוחד לבחירת המשרת*. 
*אם בחרת לגשת למועד מיוחד לבוחן – הוא יתקיים במועד מיוחד בשבוע התשיעי של הסמסטר ולא יינתן בו פטור.

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

צומצם שיעור התרגילים שחובה להגיש; צמצום זה אינו חל על מטלות חובה (כגון פרויקט או פרויקטונים).

למי מיועד? עבור כולם: חובת הגשה של 50% מהתרגילים (במקום 80%); חובת הגשה של לפחות 3 תרגילים בקורס
ייעודי למשרתים: נוסף על חובת ההגשה המופחתת, בסמסטר שבו משרתים אפשר לדחות מועדי הגשה של תרגילי בית באישור רכזת המילואים בדקאנט ובתיאום עם המרצה

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הוגדלה הזכאות לנ"ז בגין מילואים במהלך התואר לעד 6 נקודות זכות (במקום 2)
- 4 נ"ז מקסימום מקורסי היחידה לחברה ורוח
- 4 נ"ז מקסימום מקורסי בחירה בהתמחות

*המכללה תשלח לכל סטודנט או סטודנטית שעל פי הרישומים שבידינו שירת במילואים מאז 7.10.23 או עדיין משרת במילואים מאז מכתב שבו תצוין זכאותו לנ"ז בגין מילואים. במכתב יפורט מספר הנ"ז במסגרת הזכאות, יצוין הרכב הקורסים (בחירה בהתמחות/ חברה ורוח) ויובאו הנחיות לשינוי במידת הצורך

** קבע, עתודה, בני ובנות זוג הורים (קבע ומילואים) – כדי לקבל זיכוי של נ"ז יש לפתוח פנייה לדקאנט באפקה־נט.

למי מיועד?

עבור משרתי מילואים
זכאות לעד 6 נ"ז בסך הכול בתשפ"ד, ועד 6 נ"ז מצטבר לתואר, על פי הפירוט הבא:

לפחות 14 ימי שירות
2 נ"ז

לפחות 28 ימי שירות
4 נ"ז

לפחות 42 ימי שירות
6 נ"ז

עבור משרתי קבע, עתודה, ובני ובנות זוג הורים (של משרתי קבע ומילואים)
זכאות ל־2 נ"ז בתשפ"ד ועד 4 נ"ז מצטבר לתואר

לפחות 14 ימי שירות של בן או בת הזוג מאז פתיחת שנת הלימודים (31.12.2023) או אישור שירות קבע או עתודה במלחמה
2 נ"ז

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? ייעודי למשרתים: הזכאות מוענקת למי שקיבל פטור של לפחות 4 נ"ז מקורסי חברה ורוח
בגין שירות מילואים

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הוגדלה הזכאות לנקודות זכות בגין מעורבות חברתית לעד 4 נ"ז (במקום 2); כל שעות המעורבות החברתית צריכות לקבל אישור של היחידה למעורבות חברתית. 

למי מיועד?

עבור כולם:

40 שעות מעורבות חברתית
2 נ"ז על חשבון קורס בחירה בהתמחות

40 שעות מעורבות נוספות מאז 7.10.23
2 נ"ז נוספות על חשבון קורס ביחידה לחברה ורוח. 

ייעודי למשרתי המילואים
בשתי הקטגוריות יחד – מילואים ומעורבות חברתית – עד 6 נ"ז בסך הכול.

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בקורסים נבחרים יתקיימו תרגולים מקוונים נוספים לאורך כל הסמסטר, במשך שעתיים שבועיות (הודעה מפורטת תישלח מראש). 

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? סמס' א תשפ"ד

חונכות אישית או בקבוצות קטנות.

למי מיועד? ייעודי למשרתים: בסמסטרים שבהם שירתו במילואים, בפנייה לדקאנט

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

סביבת למידה משותפת מקוונת בקבוצות קטנות בעלות צרכים משותפים, בהנחיית סטודנטים וסטודנטיות משנים מתקדמות (הודעה מפורטת תישלח מראש). 

למי מיועד? עבור סטודנטים.יות בשנים א ו־ב ובמכינות

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

ניהול זמן, ללמוד איך ללמוד, תשובה טובה, חרדת בחינות, שיפור אנגלית ועוד; הודעות יישלחו במהלך השנה.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל: כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? עבור כולם: הנחה נוספת מעבר למחיר המסובסד הרגיל
ייעודי למשרתי מילואים: מנוי ללא עלות לכל הסמסטר בסמסטרים שבהם שירתו במילואים, בפנייה לדקאנט

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יתפרסמו כמה מועדים שיאפשרו להשלים את בחינות הסיום שנדחו במכינה לפיזיקה.

למי מיועד? עבור כולם: זכאות להיבחן בשני מועדים מרשימת מועדים שנקבעים ומפורסמים באופן שוטף
ייעודי למשרתים: זכאות למועד מיוחד מתואם עם החזרה ללימודים – אם אף מועד מהמוצעים אינו רלוונטי

מתי חל? סמס' א תשפ"ד

הלומדים במכינה בפיזיקה שלא נבחנו במועד ב בשל דחיית המועד יוכלו להתחיל את לימודי התואר.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים): אפשרות להירשם ללימודי שנה א (לא כולל קורסי פיזיקה) בתום המכינה בפיזיקה גם ללא עמידה בתנאי של סיום המכינה בציון עובר (לא חל על לומדי המכינה "בדרך להנדסה")

מתי חל? סמס' א תשפ"ד

למי שלא עברו את המכינה בפיזיקה בהצלחה עד תום סמס' א יתאפשר באופן חריג להירשם למכינה נוספת שתתקיים בסמס' ב, במקביל ללימודים הסדירים; יש להשלים את חובת העמידה במכינה בפיזיקה עד תום סמס' ב.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? סמס' א ו־ב תשפ"ד

הדרישה למעבר בהצלחה של קורסי הקדם לקורס "פרויקט גמר חלק א" הוסרה ובמקומה מספיק להיות רשומים לכל קורסי הקדם ולהיות בעלי פוטנציאל לצבור לפחות ל-90 נ"ז עד תחילת הקורס. חובה לעמוד בכל קורסי הקדם לקורס "פרויקט גמר חלק א" (כולל צבירה של לפחות 90 נ"ז ומעבר של הקורס) עד תום סמסטר קיץ תשפ"ד.

למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יוענקו הקלות במועדי ההגשה; יש להגיש בקשה למנהלת הפרויקטים.

למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בדיקת הזכאות למלגות הצטיינות תידחה עד לסיום כל בחינות תשפ"ג; מידע לגבי קיום הטקס יתפרסם בהמשך.

למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בדיקת הזכאות לתואר תידחה עד לסיום כל בחינות תשפ"ג; מידע לגבי קיום הטקס יתפרסם בהמשך.

למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הארכת לימודים בשנה ללא תשלום קנס גרירה.

למי מיועד? למשרתים במילואים ששירתו לפחות 14 ימים במהלך שנת הלימודים,
מ־31.12.23

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

אפשרות לדחות קורסים לסמסטר עוקב טרום בחינה ולחזור עליהם ללא תשלום נוסף.

למי מיועד? ייעודי למשרתים

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הרשמה לקורסים בסמס' קיץ ללא עלות נוספת.

למי מיועד? ייעודי למשרתים ולסטודנטים בשנה א'

מתי חל? סמס' קיץ תשפ"ד

הוגדל תקציב המלגות – קול קורא יופץ שלוש פעמים במהלך סמס' א.

למי מיועד? עבור כולם
ייעודי למשרתים: ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות.

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
סמס' ב' וקיץ – ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

יפורסמו מועדים במהלך הסמסטר.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

טיפולים פרטניים במכון טריאסט שריג במחיר מסובסד; יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

תואר שני

בחירה בין השתתפות פיזית בכיתה לבין השתתפות מרחוק באמצעות זום.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
סמס' ב וקיץ: ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש.

לפי המתוכנן ללא שינוי.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

כל ההרצאות והתרגולים (כולל שיעורי חזרה) יוקלטו, יועלו לאתר הקורס במוּדל ויימחקו בתחילת שנה"ל תשפ"ה.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
סמס' ב וקיץ: ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

בשבועות 6–7 של הסמסטר (4–16 בפברואר)
ובשבועות 10–11 של הסמסטר (3–15 במרץ) יתקיימו הרצאות חזרה בזום בכל הקורסים (ללא חומר חדש) במקביל למערכת הלימודים הרגילה.

למי מיועד? ייעודי למשרתים

מת חל? סמס' א תשפ"ד

בקורסים שבהם חלה חובת נוכחות, ההשתתפות בזום עם מצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו; בשיעורי מעבדה חובת הנוכחות היא פיזית.

בקורסים שבהם אין חובת נוכחות ייתכן כי תידרש נוכחות פיזית בשיעורים שבהם יש להציג מטלות, פרויקט, פרויקטונים ועוד (על פי המפורט בסילבוס הקורס) או להגן עליהם. 

למי מיועד? עבור כולם
ייעודי למשרתים: חובת הנוכחות תקפה רק עם החזרה מהשירות

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
סמס' ב וקיץ: תלוי קיומה של למידה היברידית

בשבוע הרביעי של הסמסטר (21–26 בינואר) תוקפא ההתקדמות במערכת הלימודים.

שבוע זה יוקדש להשלמת כל החומר שנלמד בשלושת השבועות הראשונים של הסמסטר למשרתים ששבו ממילואים. השיעורים יתקיימו לפי מערכת השעות הרגילה ובמתכונת היברידית.

למי מיועד? ייעודי למשרתים

מתי חל? סמס' א' תשפ"ד

הארכת תקופת השינויים כדי לאפשר זמן התארגנות נוסף.

למי מיועד? עבור כולם: שלושת השבועות הראשונים של הסמסטר (במקום שבועיים)
ייעודי למשרתים: שבועיים מיום החזרה מהשירות

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

סיוע של יועץ אקדמי בתכנון מערכת מותאמת אישית והכוונה לסיום בהצלחה של שנת הלימודים ושל התואר.

למי מיועד? עבור כולם
ייעודי למשרתים: קבלת ייעוץ מייד אחרי החזרה משירות; לאחר פתיחת פנייה באפקה־נט להכוון אקדמי (מנהל הסטודנטים), ייצרו איתך קשר לקביעת פגישת ייעוץ.

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

אפשרות להרשמה לקורסי המשך למי שלמדו בקורס הקדם אך לא עברו אותו.

למי מיועד? עבור עולם (כולל משרתים)
*לא תקף למי שלמד את הקורס לפני 7.10.23 אך לא עבר אותו

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

משרתים יוכלו לממש אפשרות לבחור בציון "עובר" מילולי בקורסים שאליהם היו רשומים בתשפ"ד, בתנאי שהתקיימו 3 תנאים:

 1. שימי השירות היו מ־7.10.23 ואילך
 2. שעברו את הקורס בהצלחה (ציון 60 ומעלה)
 3. שהשלימו לפחות 12 נקודות זכות במהלך שנת תשפ"ד

*יש להגיש את הבקשות בתום מועדי ב' של סמס' קיץ תשפ"ד
**ציון "עובר" מילולי אינו נכלל בממוצע הציונים

למי מיועד? ייעודי למשרתים

לפחות 14 ימי שירות
קורס בחירה אחד בהיקף של עד 3 נ"ז

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יתקיימו כמה מועדים שיאפשרו את השלמת הבחינות; ברישום לקורסי המשך לא ייבדקו תנאי קדם.

למי מיועד? עבור כולם: למי שטרם נבחן יתקיימו מועדים נוספים: בשבוע השמיני של סמס' א ובתקופת הבחינות של המופע הבא של הקורס.
ייעודי למשרתים: זכאים למועד מיוחד מתואם עם החזרה ללימודים – אם אף מועד מהמוצעים אינו רלוונטי.

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

חלה על בחינות מועד ב של סמס' קיץ תשפ"ג שהתקיימו לאחר 7.10.23.

למי מיועד? עבור כולם: הוארכו עד 3.12.23
ייעודי למשרתים: עד שבועיים מיום סיום השירות

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי שיבחר להיבחן בשני מועדי בחינות, הציון הסופי בבחינה יהיה הציון הגבוה משני הציונים.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
תקף גם לבחינות מועדי ב קיץ תשפ"ג שנקבעו לאחר 7.10.23.

הוגדלה מכסת המועדים המיוחדים שאפשר לבקש בשנה.

למי מיועד? עבור כולם: 2 מועדים מיוחדים 
ייעודי למשרתים: זכאות למועדים נוספים (מעבר ל־2 המיוחדים), בהתאם למספר הבחינות שהחמצת בשל שירות במילואים במועדן – באישור רכזת המילואים בדקאנט

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הוגדלה מכסת הפטור השנתית.

למי מיועד? עבור כולם: 4 בחנים בשנה (במקום 3)
ייעודי למשרתים: זכאות לפטור מ־4 בחנים שבמכסה. ובנוסף, פטור מכל בחני האמצע שהתקיימו בזמן המילואים ולא בוצעו או זכאות למועד מיוחד לבחירת המשרת*. 
*אם בחרת לגשת למועד מיוחד לבוחן – הוא יתקיים במועד מיוחד בשבוע התשיעי של הסמסטר ולא יינתן בו פטור.

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

צומצם שיעור התרגילים שחובה להגיש; צמצום זה אינו חל על מטלות חובה (כגון פרויקט או פרויקטונים).

למי מיועד? עבור כולם: חובת הגשה של 50% מהתרגילים (במקום 80%); חובת הגשה של לפחות 3 תרגילים בקורס
ייעודי למשרתים: נוסף על חובת ההגשה המופחתת, בסמסטר שבו משרתים אפשר לדחות מועדי הגשה של תרגילי בית באישור רכזת המילואים בדקאנט ובתיאום עם המרצה

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

ניהול זמן, ללמוד איך ללמוד, תשובה טובה, חרדת בחינות, שיפור אנגלית ועוד; הודעות יישלחו במהלך השנה.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל: כל שנת תשפ"ד

יוענקו הקלות במועדי ההגשה; יש להגיש בקשה למנהלת הפרויקטים.

למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בדיקת הזכאות למלגות הצטיינות תידחה עד לסיום כל בחינות תשפ"ג; מידע לגבי קיום הטקס יתפרסם בהמשך.

למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

בדיקת הזכאות לתואר תידחה עד לסיום כל בחינות תשפ"ג; מידע לגבי קיום הטקס יתפרסם בהמשך.

למי מיועד? עבור כולם (כולל המשרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הארכת לימודים בשנה ללא תשלום קנס גרירה.

למי מיועד? למשרתים במילואים ששירתו לפחות 14 ימים במהלך שנת הלימודים,
מ־31.12.23

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הוגדל תקציב המלגות – קול קורא יופץ שלוש פעמים במהלך סמס' א.

למי מיועד? עבור כולם
ייעודי למשרתים: ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות.

מתי חל? סמס' א תשפ"ד
סמס' ב' וקיץ – ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

אפשרות לדחות קורסים לסמסטר עוקב טרום בחינה ולחזור עליהם ללא תשלום נוסף.

למי מיועד? ייעודי למשרתים

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יפורסמו מועדים במהלך הסמסטר.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

טיפולים פרטניים במכון טריאסט שריג במחיר מסובסד; יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.

למי מיועד? עבור כולם (כולל משרתים)

מתי חל? כל שנת תשפ"ד

תחנת רכבת

 • 7 דק'
 • 25 דק'
 • 7 דק'
 • 11 דק'

פארק הירקון

 • 6 דק'
 • 20 דק'
 • 6 דק'
 • 17 דק'

קניון אילון

 • 9 דק'
 • 29 דק'
 • 9 דק'
 • 16 דק'

חוף הים

 • 16 דק'
 • 16 דק'
 • 35 דק'
מתעניינים בלימודים?
מתעניינים בלימודים?

*שדה חובה

מתעניינים בלימודים?