אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב מציעה הטבה בסך 500 ₪ הנחה לנרשמים במהלך חודש מאי-יוני  2024 לשנת הלימודים תשפ"ה.

ההטבה:

הטבה חד פעמית בסכום של 500 ₪ כהנחה משכר הלימוד, תינתן לעד 100 המועמדים הראשונים אשר ירשמו ללימודים, בין התאריכים יום ראשון 19.05.24 ועד ליום רביעי 20.06.2024 בחצות – המוקדם מבניהם, אשר יעמדו בכל התנאים הבאים:

 • רישום ללימודים באתר המכללה ותשלום דמי הרישום בסך 300 ₪.
 • מילוי כל הטפסים הנדרשים לטובת קבלה ללימודים:
  • תואר ראשון: טופס דגשי הרשמה, טופס הרשמה ללימודי תואר ראשון, טופס תשלומים, נוהל ביטול, נוהל קורסי הכנה (לזקוקים לקורסי הכנה בלבד).
  • תואר שני: טופס הרשמה ללימודי תואר שני, טופס תשלומים, נוהל ביטול מקדמה.
 • עמידה בתנאי הקבלה ללימודים אליהם נרשמו.
 • תשלום מקדמת שכ"ל ואישור על תשלומה.

לא זכאים להטבה:

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה על-פי אחד האפיקים: בגרויות/פסיכומטרי/הנדסאי/תואר ראשון קודם, מועמדים בעלי בגרות חו"ל וללא אישור שקילות ופסיכומטרי ומועמדים שביטלו את הרשמתם 30 ימי עסקים לפני יום פתוח ומעוניינים להירשם שוב.

מובהר בזאת:

 • למועמד המשלם באמצעות פיקדון צבאי, תינתן אפשרות להסדיר את תשלום המקדמה תוך 5 ימי עסקים, ובתנאי שעמד בכל התנאים ויתקבלו מטעמו כל המסמכים הנדרשים לטובת קבלה ללימודים כמפורט לעיל.
 • המכללה רשאית לבטל בכל עת את הזכאות ו/או לשנות את תנאיה.
 • מתן ההטבה יעשה באמצעות הפחתת סך שכר הלימוד הנותר לתשלום.
 • בכל מקרה בו יבוטלו לימודיו של הזכאי לאחר מעמד ההרשמה, בטרם תחילת שנת הלימודים ו/או במהלכה, לא יוחזרו דמי ההטבה ויתרת הכספים ששולמו למכללה יוחזרו בהתאם לתקנון שכר לימוד המופיע באתר המכללה.

בהצלחה!