מטרת הפרויקט ליצור שיטת תקשורת חדשה עבור לקויי שמיעה שתתרגם דיבור לרמזים חזותיים (תוך שימוש באור כשיטת הפלט) באמצעות אפליקציית אנדרואיד ומנורת LED. הרעיון המרכזי מאחורי פיתוח זה הוא לקודד פונאמות דיבור בזמן אמת לאורות LED, כלומר כל פונאמה תתורגם לקבוצה של צבעים והמשתמש יוכל "להבין" דיבור בצורה וויזואלית.