מועצה ירוקה

תפקיד המועצה ללוות את ביצוע הקריטריונים שהוגדרו ע"י המשרד להגנת הסביבה בנושא הסמכת המכללה כ"קמפוס ירוק".
המועצה הירוקה במכללה התוותה את כווני ודרכי הפעולה הנדרשים בפרויקט "קמפוס ירוק".
חברי המועצה במכללה הינם:

  • ראש המועצה: רו"ח הגב' מירי אורן – מנכ"לית
  • הנהלה אקדמית: ד"ר משה תשובה - ראש המחלקה להנדסת אנרגיה, עו"ד קרן בן חיים - דקאנט הסטודנטים
  • הנהלת המשק: ארז ברקת – מנהל מחלקת אחזקה ולוגיסטיקה
  • נציג אגודת הסטודנטים: גדעון הובר
  • מזכיר המועצה: דוד אסייג – רכז לוגיסטי