באנר מהנדסת עשייה וניהול בהתמחות ניהול התפעול
באנר מהנדסת עשייה וניהול בהתמחות ניהול התפעול

מהנדס תעשייה וניהול בהתמחות ניהול התפעול והביצועים

מהנדס תעשייה וניהול הוא מהנדס שגבולות תפקידו שונים במקצת מתפקידיהם של יתר המהנדסים כגון מהנדס חשמל, מהנדס אלקטרוניקה או מהנדס מחשבים. אפשר לומר כי בעוד יתר המהנדסים עוסקים  במערכות דוממות כמו מעגלים חשמליים או תכנות שפות מחשב, הרי הנדסת תעשייה וניהול שונה ממקצועות הנדסה אחרים, היא עוסקת לא רק בהתנהגותן של מערכות פיזיקליות, אלא גם באנשים הפועלים בתוך מערכות התעשייה והשירותים. לכן על מהנדס תעשייה וניהול להיות בעל ידע רחב הן בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה והן בתחומי מדעי החברה והניהול. 

בארגון שבו פועלות מערכות שונות, מכונות רבות, מחלקות רבות ועובדים רבים, יש אפשרות גדולה לבזבוז, לסרבול ולפגיעה בתפקוד הארגון, הן בתחום העלויות, הן בתחום תפוקת העובדים שאינה תמיד מנוצלת במלואה, הן בתחום העבודה של המערכות והמכונות השונות והסנכרון בין המחלקות השונות ועוד. 

כאן נכנס לפעולה מהנדס תעשייה וניהול שמטרתו לייעל את הארגון, למקסם את תפוקתו ולהקטין את עלויותיו. עבודתו של המהנדס מתחילה בדברים קטנים ועוסקת גם בתהליכים חשובים של החברה. למשל עליו לערוך סידור עבודה יעיל, לבנות מערכת בקרת עובדים על שעות עבודתם (שעות כניסה ויציאה), לערוך מעקב מהימן ויעיל על התפוקה של שעות העבודה ועוד. מנגד, תפקידו של המהנדס גם לייעל תהליכי מאקרו שנעשים בארגון, למשל לסנכרן בין מערך הייצור למערך השיווקי או הפיננסי. 

הכשרתו של מהנדס תעשייה וניהול כוללת אספקטים של התנהגות ארגונית, ניהול ונושאים רלוונטיים לתחום, אך חלק מהותי מתהליך הכשרתו כולל גם הכשרה בתחום המדעי. מסלול הנדסת תעשייה וניהולנשען רבות על מתמטיקה, על פיזיקה והנדסה, כדי להתאים את אופן הפעילות בצורה מיטבית לסביבה שבה הוא פועל.