אנשים עם מוגבלות המשותקים מהצוואר ומטה, מתקשים בהנעת כיסא גלגלים ונדרשים לסיוע של אדם נוסף. בפרויקט גמר זה פיתחו הסטודנטים מערכת המאפשרת להניע כיסא גלגלים באמצעות תנועות העיניים בלבד, במטרה לשפר את איכות חייהם של משתמשים בכיסאות גלגלים ולחזק את תחושת העצמאות שלהם.