מהנדסים מכניים אחראיים על פיתוחם ותכנונם של כלי רכב, מנועים, מבנים, מערכות להפקת וניצול אנרגיה, מיזוג אוויר וייצור, מערכות לשימושים ביתיים, מערכות רובוטיות ומגוון רחב של מכונות ומערכות מורכבות. עינת חצבני, ראש המרכז לקריירה בהנדסה באפקה מסבירה.