שיתוף הפעולה בין המוסדות יכלול מחקר יישומי משותף וחילופי סטודנטים

בנובמבר 2017 התקיים ביקור נוסף של סגל מכללת אפקה, באוניברסיטה הטכנית בליברץ צ'כיה, עמה נחתם הסכם לשיתוף פעולה אקדמי. שיתוף הפעולה בין המוסדות האקדמיים עתיד לכלול מחקר יישומי משותף, חילופי מידע וחילופי סטודנטים בתחומי הנדסה מכנית, הנדסת תוכנה ומערכות תבוניות. הביקור הנוכחי התקיים במטרה להפגיש בין חברי סגל המחלקה להנדסה מכנית מליברץ לבין ראש בית הספר להנדסה מכנית - ד"ר משה תשובה וחברי סגל נוספים: דן הרמן ראש התמחות מערכות רכב וד"ר ינון יבור, מרצה להנדסה מכנית.

שיתוף הפעולה בין המוסדות יכלול מחקר יישומי משותף וחילופי סטודנטים

במהלך הביקור ד"ר משה תשובה סיפר על תחרות הסולאר דקתלון בה משתתפת אפקה - תחרות בין מוסדות אקדמיים לבנייה ירוקה, מר דן הרמן סיפר על פרויקט "הגר"- רכב חשמלי אישי אשר פותח באפקה וד"ר ינון יבור הציג את מחקריו בתחום של שימוש בתחמוצת אלומיניום ומים לייצור מימן וחום. לסיכום המפגש התקיים סיור במעבדות המרשימות של אוניברסיטת ליברץ והתקיים דיון עם פרופסור קארל פרנה ועם חברי הסגל מהתכנית להנדסת רכב.