Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 34 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 34 Previous Page
Page Background

אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, נמנית עם המוסדות המובילים בתחומה ופעילותה מוכרת ע"י המועצה

בוגרים את לימודי ההנדסה לתואר ראשון ושני באפקה,

4,400-

, סיימו יותר מ

1996

להשכלה גבוהה. מאז הקמתה, בשנת

והשתלבו בתפקידי מפתח בארגונים מקומיים ובינלאומיים בתחומי ההיי-טק, הטכנולוגיה, המחקר והפיתוח, הביטחון,

האלקטרוניקה, התוכנה, הרפואה, התעשייה, המכונות והניהול.

B.Sc.

תכניות הלימוד לתואר ראשון

הנדסת חשמל

הנדסת תוכנה

הנדסה רפואית

הנדסה מכנית

הנדסת תעשייה וניהול

M.Sc.

תכניות הלימוד לתואר שני

הנדסת מערכות

הנדסת אנרגיה

הנדסה וניהול מערכות שירות

הנדסה וניהול מערכות תשתית*

*פתיחת התכנית וההרשמה אושרו ע"י המל"ג

מוסדות המכללה

חבר הנאמנים

יו"ר – אלוף (מיל.) דני רוטשילד

הוועד המנהל

יו"ר – מר הרצל שלם

המועצה האקדמית

יו"ר – פרופ' עמי מויאל

נושאי תפקידים

נשיא המכללה

פרופ' עמי מויאל

סגן נשיא ומנכ"ל "אפקה יישומים בע"מ"

מר אלון ברנע

מנכ"לית המכללה

רו"ח מירי אורן

סמנכ"לית מינהל אקדמי

גב' חני תייר

ראשי המחלקות האקדמיות

ראש ביה"ס ללימודי מוסמכים וראש רשות המחקר

פרופ' גדעון לנגהולץ

ראש המחלקה להנדסת מערכות

ד"ר משה איל

ראש המחלקה להנדסת אנרגיה

ד"ר משה תשובה

ראש המחלקה להנדסה וניהול מערכות שירות

ד"ר שי רוזנס

ראש המחלקה להנדסה וניהול מערכות תשתית

פרופ' אראל אבינרי

ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

ד"ר מיה גולן

ראש המחלקה להנדסת תוכנה

ד"ר בוריס מורוז

ראש המחלקה להנדסה רפואית

ד"ר ענת רטנובסקי

ראש המחלקה להנדסה מכנית

ד"ר נטע עומר

ראש המחלקה להנדסת חשמל

ד"ר דוד ברלה

דקאנית הסטודנטים ורכזת לימודים כלליים

עו"ד קרן בן-חיים

אפקה, הנדסה גבוהה.

ידיעון תשע"ז

׀

4