Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 34 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 34 Previous Page
Page Background

.21-

אפקה המכללה האקדמית להנדסה הינה מוסד אקדמי בעל צביון ייחודי המתאים לאקדמיה של המאה ה

אפקה ערה לתהליכים המתרחשים בתחום ההשכלה הגבוהה, התעשייה והחברה בארץ ובעולם ומקיימת פעילות

ותהליכי הכשרת מהנדסים המתאימים לסטודנטים מהדור החדש, הכוללים שימוש בתשתיות וטכנולוגיות עדכניות

תוך שילוב של גישות הוראה ולמידה מתקדמות ושימת דגש על הקניית מיומנויות הנדרשות כיום ממהנדסים.

אנו מתמקדים בהקניית השכלה אקדמית ברמה גבוהה, המבוססת על תשתית מדעית ומתמטית רחבה,

יחס אישי והוגן לסטודנטים תוך סיוע במהלך הלימודים ופיתוח קשרים ענפים ודיאלוג שוטף עם התעשייה.

תכניות הלימודים באפקה מוכוונות להקניית ידע, הבנה ויכולת ליישם את הידע הנלמד בפתרון בעיות חדשות,

שהיא ליבת עבודתו של מהנדס העוסק בפיתוח מוצרים. לתפיסתי תהליך פיתוח מוצרים חדשים הינו יצירתי

ומספק לא פחות מכל תהליך יצירה אחר בעולם המודרני. על מנת להגיע ליצירה משמעותית כזאת, רוכשים

הסטודנטים יכולות ומיומנויות מפתח הנדרשות כיום מכל מהנדס המבקש להשתלב ולהצליח בתעשייה, ביניהן:

לימוד עצמי, עבודה בצוות תוך קיום דיאלוג, חשיבה ביקורתית, תקשורת בינאישית, הצגת נושאים שונים ושליטה

בשפה האנגלית.

בסופו של מסלול הלימודים, יוצאים בוגרי המכללה כשהם מוכנים בצורה מיטבית להשתלבות בה – והראיה

קליטת בוגרי אפקה בתעשייה.

בחזונה אפקה רואה עצמה כמוסד חברתי שלו תפקיד בהכשרת מהנדסים, קיום מחקר והשפעה חברתית.

מימוש החזון בא לידי ביטוי בהכשרת מהנדסים בעלי יכולות וידע עדכניים, בקיום מחקר תוך שיתוף פעולה

עם התעשייה וטיפוח קשרים עם מוסדות אקדמאיים אחרים בארץ ובעולם, מוסדות חינוך וארגונים חברתיים.

כל זאת תוך הכרה בחשיבות הגדלת הנגישות להשכלה הגבוהה תוך אמונה אמיתית בכך שלימודים אקדמאיים

הינם בסיס למוביליות חברתית-כלכלית.

דרכה של אפקה, מאפייניה היחודיים והצלחתה עד עתה מובילים אותה להפוך ממכללה אקדמית מובילה

להנדסה למוסד אקדמי בולט בשדה ההשכלה הגבוהה בארץ.

אני מאמין כי לסטודנטים הלומדים באפקה צפויה תקופה של למידה משמעותית

ושל צמיחה אישית ומקצועית.

בהצלחה!

פרופ' עמי מויאל

נשיא המכללה

דבר הנשיא

"אני רואה באפקה מוסד אקדמי מזן אחר,

המציע תרבות ייחודית, המשלב מצוינות, חווית למידה

מהנה ומספקת, וכן הרחבת מעגלי המעורבות והעשייה"

פרופ' עמי מויאל,

נשיא המכללה

3

׀

ידיעון תשע"ז