Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 34 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 34 Previous Page
Page Background

להתקבל למשרת סטודנט:

טיפ:

מומלץ יתרת לימוד שנתיים

וממוצע ציונים גבוה

זוג רובוטים רוקדים

רקע

בפרויקט גמר מקסים זה שנעשה במחלקה להנדסת חשמל, תוכננו זוג רובטים אשר רוקדים יחדיו בהתאם למוזיקה המושמעת להם.

המערכת אשר תוכננה ע״י הסטודנטים, מזהה את המוזיקה המושמעת, שולחת פקודות בקרה לרובוטים והם מבצעים בהתאם,

ריקוד שתוכנן מראש. בין הסגנונות אשר אותן מבצעים הרובוטים ניתן למצוא: פופ, רוק כבד, ראפ ועוד.

איליה לייבלמן ואבי דוידוב, בהנחיית הפרויקטור גבי שפט

הסטודנטים:

פרויקט גמר לדוגמא

ידיעוןתשע"ז

׀

10