תקנון שכר לימוד תואר ראשון

תקנון שכר לימוד תש"פ - תואר ראשון 
תקנון שכר לימוד תש"פ - תואר ראשון