תקנון שכר לימוד תואר ראשון


תקנון שכר לימוד תשפ"ג

תקנון שכר לימוד תשפ"ב

תקנון שכר לימוד תשפ"א 


 
 תקנון שכר לימוד תש"פתקנון שכר לימוד תשע"ט
 תקנון שכר לימוד תשע"ח
 


תקנון שכר לימוד תשע"ז
 

תקנון שכר לימוד תשע"ו

תקנון שכר לימוד תשע"ה

תקנון שכר לימוד תשע"ד 

תקנון שכר לימוד תשע"ג
תקנון שכר לימוד תשע"ב

תקנון שכר לימוד תשע"א