ביחד - קרן משפחת קרסו

ביחד- קרן משפחת סטלה ויואל קרסו 

ביחד – קרן משפחת סטלה ויואל קרסו מעניקה בכל שנה מלגות שכר לימוד לסטודנטים להנדסה מכנית בהתמחות מערכות רכב.

הקרן מעניקה שלושה סוגי מלגות:

2 מענקי סיור לימודי בחו"ל - מענק בגובה 5000 ₪ לסיור בחו"ל בתערוכות, מפעלים, מרכזי פיתוח, מעבדות ניסוי ומוזיאונים מעולם הרכב. הנסיעה תתוכנן על ידי הסטודנטים ותאושר על ידי ראש ההתמחות ומנהלת היחידה למעורבות חברתית.

Some description טופס בקשת השתלמות מקצועית בחו"ל עד ל-9.7 >>4 מלגות הצטיינות - מלגה בגובה 5000 ₪ המוענקת ל-4 סטודנטים הנקבעים מצטיינים על ידי שקלול ציונים בתואר, ציונים בהתמחות, וחוות דעת ראש בי"ס להנדסה מכנית וראש התמחות מערכות רכב. 

 

2 מלגות מעורבות חברתית - מלגות בגובה 10,000 ₪ המוענקת לשני סטודנטים המסייעיםלבתי הספר/מכללות טכנולוגיות בעלי מגמות רכב ופועלים כחונכים לסטודנטים. כיום שיתוף הפעולה מתקיים עם בית הספר מקס פיין בת"א והכפר הטכנולוגי בכפר הירוק.


פרטים נוספים במשרדי הדקאנט (קריה, ה-3) אורנת שור - מנהלת היחידה למעורבות חברתית.