שיתוף פעולה בין מכללת אפקה לתכנית "סודקות את תקרת הזכוכית"

מכללת אפקה רואה לנגד עיניה את החשיבות בהגדלת מצבת הנשים בתפקידים טכנולוגיים בהייטק ולכן מקיימת מאמצי הסברה כבר בגילאי התיכון, תוך מעורבות של הסטודנטיות וחברות הסגל במיזמים מעצימי נשיםכגון: "סודקות את תקרת הזכוכית" בשיתוף ארגון כי"ח (כל ישראל חברים), ופרויקטים נוספים המעלים את תחושת המסוגלות של תלמידות התיכון, כך שבעתיד תגענה לאקדמיה בשלות ומוכנות יותר ללמוד תחומים מדעיים.