שירותי הספרייה

  שירותי הספרייה 
 • השאלת מחשבים ניידים

 • השאלת מחשבונים

 • השאלת מילונית
 • מחשבים בחדרי לימוד ובאולם מחשבים המחוברים לאינטרנט ולמדפסות

 •  אינטרנט אלחוטי

 • השאלת עזרים טכנולוגיים

 •  אביזרי נגישות לבעלי צרכים מיוחדים

  שירות לסגל


 •  שירותי השאלה והשאלה בינספרייתית
 • שירותי רכש לצורכי לימוד ומחקר
 • סיוע בחיפושי מידע
 • תאום הדרכות כיתתיות לשימוש במאגרי המידע