שירותי הספרייה

  שירותי הספרייה  • עיון במקום
 • שירותי השאלה, החזרה והזמנת ספרים
 • השאלה בין-ספרייתית - אפשרות להזמנת ספרות מקצועית מספריות אקדמיות אחרות בארץ

 • שירותי יעוץ, הדרכה וסיוע באיתור מידע מתוך משאבי הספרייה

 • שירותי הדרכה בשימוש במאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים

 • הדרכה פרטנית וקבוצתית על מקורות מידע ביבליוגרפיים.

  מומלץ לתאם הדרכות והדגמות לשימוש במשאבי הספרייה השונים עם צוות הספרייה.
 • תקנון ספריית המכללה לסטודנטים >>

  שירותי מחשב וציוד קצה בספרייה
 • השאלת מחשבים ניידים

 • השאלת מחשבונים

 • השאלת מילונית
 • מחשבים בחדרי לימוד ובאולם מחשבים המחוברים לאינטרנט ולמדפסות

 •  אינטרנט אלחוטי

 • השאלת עזרים טכנולוגיים

 •  אביזרי נגישות לבעלי צרכים מיוחדים

  שירות לסגל


 •  שירותי השאלה והשאלה בינספרייתית
 • שירותי רכש לצורכי לימוד ומחקר
 • סיוע בחיפושי מידע
 • תאום הדרכות כיתתיות לשימוש במאגרי המידע