אוסף הספרייה

אוסף הספרייה

 אוסף הספרייה כולל ספרות אקדמית בנושאים הנלמדים במכללה, כגון:

 • הנדסה וטכנולוגיה
 • מדעים מדויקים ומדעי החיים
 • כלכלה, אתיקה ופילוסופיה של המדעים
 • ספרי ייעוץ, מילונים ומדריכים (Hand Books).

  משאבים אלקטרוניים:

  הספרייה מנויה על מאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים וכתבי עת אלקטרוניים בתחומים הנלמדים במכללה.
  השימוש במשאבי הספרייה נועד למטרות לימוד, הוראה ומחקר בלבד, ואין להשתמש בהם למטרות רווח. 
  על המשתמשים בשרותי הספרייה לשמור על זכויות יוצרים.