כניסה למאגרי המידע מהבית

הוראות כניסה למאגר מידע מהבית

יש להיכנס לקישור הבא:

https://lib.afeka.ac.il:442

כניסת מרצים

יש למלא את השדות הבאים:

תחום/שם המשתמש: MGMT\username,
שם המשתמש זהה לשם המשתמש בכניסה לדוא"ל.
תחת סיסמה יש להכניס את הסיסמא לכניסה לדוא"ל.

כניסת סטודנטים

יש למלא את השדות הבאים:

תחום/שם המשתמש: College_Tec\username,
שם המשתמש זהה לשם המשתמש בכניסה למערכת "לימוד מרחוק".
תחת סיסמה יש להכניס את הסיסמא לכניסה למערכת "לימוד מרחוק".