שירותים לסטודנט

מתוך רצון לסייע לסטודנטים בלימודים, המכללה מעמידה לרשותך את אתר המכללה הכולל בתוכו את תחנת המידע (באינטרנט) ומגוון שירותים כמפורט.

תחנת מידע

ציונים

 • גיליון ציונים (ציוני כל הקורסים שהסטודנט רשום אליהם מתחילת לימודיו)
 • רשימת ציונים (כולל התפלגות ציונים בכל קורס ואפשרות הגשת ערעור)
 • מאזן לימודים לתואר (פירוט הקורסים עפ"י תוכנית הלימודים/הידיעון)

מערכת שעות

 • מערכת שעות פורמט רשימה
 • מערכת שעות בפריסת לוח שבועית

בחינות

 • לוח בחינות סמסטרילי/שנתי
 • מחברות בחינה סרוקות

כללי

 • פניה בדוא"ל למינהל הסטודנטים
 • רישום לקורסים (בתקופת הרישום בלבד)

הכניסה לתחנת המידע ע"י מספר תעודת זהות וסיסמה אישית.

קמפוס וירטואלי / למידה מרחוק

מאגר ידע לכל קורס הכולל

 • סילבוס, בחינות ופתרונות, תרגילי בית ופתרונות וחומרי לימוד נוספים
 • פורום לכל קורס

הודעות

הודעות מינהליות ואקדמיות למשתתפים בקורסים ובקבוצות הלימוד השונות כגון: ביטולי שיעורים, מלגות, שינוי מועדי בחנים ובחינות, תשובות על הערעורים ועוד.

על הסטודנט להתעדכן בהודעות מידי יום ביומו.

טפסים

הורדת ומילוי טפסים  (נמצא במומלצים): ניתן לשלוח את הטפסים המלאים לכתובת הדוא"ל המתאימה.

הכניסה לפי שם משתמש: מס' תעודת זהות
סיסמה ראשונית: מס' תעודת זהות
(לאחר כניסה ראשונית המערכת תבקש לבחור סיסמה חדשה, נא לזכור את הסיסמה).

שונות

הנחיות לגישה לרשת המחשבים ושירותי המידע במכללה

שירותי דואר אלקטרוני

כל סטודנט זכאי לתיבת דואר בגודל M10.

כל העברת ההודעות לסטודנט מבוצעת באמצעות הדואר האלקטרוני. על הסטודנט לדאוג לתקינות הדואר האלקטרוני שלו ולבדיקת תיבת הדואר שלו מדי יום ביומו.

שירותי משאבי הרשת

לכל סטודנט נפתח חשבון המאפשר כניסה לרשת הלימודים במכללה, הכוללת גישה לכל התוכנות ולספרייה אישית לשמירת קבצים ועבודות.

הוראות שינוי סיסמה ברשת

מערכת תקשורת אל-חוטית WIFI

לרשותכם מערכת תקשורת אל-חוטית המאפשרת לגלוש באינטרנט ולהתחבר למשאבים המשותפים ברשת הלימודית.

הוראות שימוש ברשת אל-חוטית

מרכז תמיכה –HELP DESK

במחלקת טכנולוגיה ומערכות מידע עומד לרשותכם מרכז תמיכה

 בימים א-ה: 18:00 - 08:00

ביום ו: 12:30 - 08:00

בטלפון 03-7688688

 לפתיחת קריאה: helpdesk@afeka.ac.il

 

קבלת קהל א-ה: 16:00 - 14:00

פיקוס קומה 0 - 105

אנו מקווים שתפיקו את המרב מהשירותים המקוונים העומדים לרשותכם באתר המוודל