מכתבים לרגל פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

סטודנטים יקרים שלום, 

שנת הלימודים תשפ"א תיפתח ב-18 באוקטובר 2020 ,לאחר שני סמסטרים שהתקיימו כמעט באופן מלא במתכונת של הוראה ולמידה מרחוק. הניסיון שצברנו והפקת הלקחים מדרך ההוראה בשנת הלימודים תש"ף, לצד ההבנה שככל הנראה נמשיך להיות מוגבלים בנוכחות בקמפוס במהלך שנת הלימודים תשפ"א, הביאה להכרה כי הגישה להוראה וללמידה צריכה להיות משולבת.
לכן בשנה"ל תשפ"א זו נקפיד לשלב הוראה סינכרונית עם הוראה פרונטלית ומקוונת באופן שיעודד אינטרקציה בין המרצה לסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם, כמו גם למידה עצמית. מכיוון שאנו מאמינים שלנוכחות הפיזית בקמפוס יש תפקיד מכריע בתהליך הלמידה, אנו נערכים בימים אלו לפתיחת שנת הלימודים במתכונת של קבוצות לימוד שיגיעו לקמפוס לסירוגין; עדיפות לנוכחות בקמפוס תינתן לקורסי היסוד )הנלמדים בעיקר בשנה א'( ולמעבדות היישומיות. על פי מתכונת הלמידה בקבוצות, השיעורים יתקיימו בקמפוס וב- ZOOM במקביל, על פי מערכת השעות. מדי שבוע חלק מהסטודנטים ילמדו בקמפוס ואילו האחרים יצטרפו לשיעור בלמידה מרחוק.
בריאות הסטודנטים והסגל חשובה לנו ואנו מקפידים לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה בכל הקשור להתנהלות בקמפוס; במהלך חודשי הקיץ נערכנו בהתאם להנחיות אלה גם ללימודים במתכונת החדשה. מובן שגם במתכונת זו נמשיך להתחשב בחברי סגל ובסטודנטים שאין באפשרותם להגיע לקמפוס בשל נסיבות מיוחדות.
לקראת פתיחת השנה במתכונתה החדשה אנו מציידים את כיתות הלימוד בציוד ובטכנולוגיות הנדרשות, כדי לשדרג את תשתיות הלמידה מרחוק ולאפשר דיון דינמי בין כלל המשתתפים - אלה שבכיתה ואלה שבבית. כחלק מהפקת הלקחים תינתן תשומת לב להדרכה, ליווי ותמיכה פדגוגיים וטכנולוגיים הן לסטודנטים והן לסגל.
אחד הקשיים העיקריים, שאפיין את החודשים האחרונים וימשיך ללוות אותנו גם בחודשים הבאים, הוא הצורך להתמודד עם חוסר ודאות רב. משבר הקורונה דורש מכולנו יכולת הסתגלות לשינויים, סבלנות ואורך רוח. אף על פי כן, אנו נעשה כל מאמץ לאפשר לכם לשתף אותנו בחוויית הלמידה החדשה ולהשמיע את דעתכם. אנו מבינים את החששות שלכם לקראת השנה החדשה ועושים כל מאמץ כדי למצוא את הפתרונות הטובים ביותר.
אנו נעמוד עימכם בקשר שוטף עד לתחילת השנה. למכתב זה מצורף מכתב הנחיות לרישום למערכת השעות של השנה הבאה; כמו כן, יישלחו הנחיות מדויקות לגבי הגעה לקמפוס ויתקיימו ימי היערכות ייעודיים לסטודנטים שזו שנת לימודיהם הראשונה.
אנחנו כאן בשבילכם.
בברכה,
חני תייר סמנכ"לית מנהל אקדמי

קובץ להורדה