כיתות הברידיות

כיתות הברידיות
בעקבות הקורונה הקמנו כיתות הברידיות המאפשרות למידה משולבת - חלק מהסטודטים ישבו פיזית בכיתה ושאר הסטודנטים ילמדו מרחוק בכתה וירטואלית באמצעות מערכת ה-ZOOM.
הכיתה ההברידית כוללת מצלמות שמצלמות את עמדת המרצה, הלוח החכם והכיתה. כך יתאפשר קיום דו שיח בזמן אמת בין כל המשתתפים.

הכיתות ההברידיות יכנסו לתוקף רק לאחר אישור הממשלה לאפשר כניסה של סטודנטים למוסדות ההשכלה הגבוהה.