נגיף הקורונה - כל העדכונים

נגיף הקורונה - כל העדכונים

מכללת אפקה עברה ביום שני 16.3.2020 לשיטת הוראה ולמידה מרחוק עד להודעה חדשה. כל הקורסים והתרגולים מתקיימים במועדם המקורי ובהתאם למערכת השעות המקורית, אך מועברים במרחב וירטואלי, באמצעות מערכת ZOOM.

המכללה מפעילה צוות מיוחד לטיפול בענייני הקורונה; אנשי הצוות מתעדכנים כל העת בהתפתחויות ודואגים לעדכן את הסטודנטים ואת חברי הסגל. הצעדים שאנו נוקטים נועדו לשמור על בריאות הסטודנטים וחברי הסגל ובד בבד לשמור ככל האפשר על שגרת הלימודים בסמסטר זה.

בהמשך להחלטת קבינט הקורונה למעבר לבחינות ללא נוכחות פיזית של סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, מיום ראשון 5.7.2020, כל הבחינות במכללת אפקה יתקיימו במועדן המקורי באופן מקוון.

הנחיות לנבחנים בבחינות מקוונות >>