נגיף הקורונה - היערכות

נגיף הקורונה - היערכות

היערכות לסמסטר א' תשפ"א

בשל תנאי התקופה וכדי לוודא שתהליכי העבודה, ההוראה והלמידה במכללת אפקה יימשכו בכל מצב וברמה הולמת, מכללת אפקה נערכה לשלוש אפשרויות במהלך תשפ"א: עבודה, הוראה ולמידה מרחוק באופן מלא או באופן היברידי וכן בקמפוס; כמו כן נערכה המכללה למעבר מהיר בין מצבים אלה. ההחלטה כיצד לפעול תהיה בהתאם לאמור בהנחיות הממשלה, ובכל מקרה תוך הקפדה על מילוי הנחיות משרד הבריאות.

במהלך החודשים האחרונים התקיים באפקה מהלך נרחב של הפקת לקחים מהפעילות בשנת תש"ף. מהלך זה הוביל להיערכות בכמה היבטים: עדכון הפדגוגיה בקורסים, גיבוש שיטות הערכה חלופיות, הצטיידות בתשתיות טכנולוגיות ובכלל זה הגדלה ניכרת של רוחב הפס, גיבוש מודל לכיתה משולבת (היברידית) וציוד הכיתות באמצעים המאפשרים למידה היברידית, הכשרות מיוחדות לסגל האקדמי והמנהלי להתאמת עבודתם לתנאים החדשים ועוד.

כדי לתמוך בחוויית למידה היברידית וסינכרונית של סטודנטים מן הבית ובכיתה אנו משדרגים את כל כיתות המכללה כך שיהיו בהן מצלמה איכותית המאפשרת לראות מרחוק את המרצה ואת הלוח, מצלמה שמצלמת את הכיתה עבור המשתתפים מן הבית, מקרן שמקרין את חומר הלימוד ומקרן נוסף שמקרין על הקיר האחורי של הכיתה את דמויות המשתתפים מן הבית, תאורה ומערך של מיקרופונים רגישים ורמקולים המאפשרים לשמוע כל משתתף בבית ובכיתה.

אנו מייחסים חשיבות רבה להגעת הסטודנטים לקמפוס; לכן, מתכונת ההוראה והלמידה תהיה בקבוצות לימוד שיגיעו לקמפוס לסירוגין. לכל קבוצה יוגדרו מראש הימים הספציפיים במהלך הסמסטר שבהם ישתתפו חבריה בשיעורים בקמפוס והימים שבהם ילמדו מרחוק.

עדיפות לנוכחות בקמפוס בכיתות ובמעבדות תינתן למעבדות היישומיות, אולם אנו עושים את המרב כדי שיתאפשר לכל סטודנט וסטודנטים להגיע למכללה במהלך הסמסטר – הכול בכפוף להנחיות משרד הבריאות לשנה"ל תשפ"א.

חשוב להדגיש כי הנחיות אלה משתנות מעת לעת, ויהיה על כולנו לעקוב אחר השינויים ולהתאים עצמנו אליהם.

11.3.21
הודעה בדבר חזרה לקמפוס הכוללת מתווה מבוקר בהתאם להנחיות עבור סטודנטים לתואר ראשון בלבד בשנים א' ו-ב' ובעלי תו ירוק. להנחיות >

15.2.21

הודעה בדבר עדכונים לגבי הלימודים במהלך סמסטר ב' נשלחה לסטודנטים. להנחיות המעודכנות >

24.11.20
ע"פ ההנחיות החדשות, מיום ראשון 29.11 יעברו כל קורסי המעבדה המעשיים להתקיים במתכונת היברידית, וכן תותר למידה מהקמפוס למספר מוגבל של סטודנטים. להנחיות המלאות >