מבנה התוכנית

מבנה התכנית

התכנית משלבת פעילויות, קורסים וסדנאות, המיועדות בחלקן לכלל הסטודנטים שבתכנית, וחלקן מיועדות לסטודנטים בהתאם לשנת הלימוד שלהם.

כלל הסטודנטים בתכנית ישתתפו בפעילויות הבאות:

  • מפגשים וכנסים - מגוון פעילויות העשרה המשלבות מפגשים עם אישים מובילים בתחום האקדמי - מחקרי ובחברות מובילות במשק הטכנולוגי והעסקי וכן השתתפות בכנסים בהתאמה לאותה שנה.
  • פעילות למען קהילת הסטודנטים באפקה ובכלל (בהיקף של 30 שעות בשנה) - סיוע לסטודנטים של המכללה בשיעורי עזר, בתיאום עם דקאנט הסטודנטים.
  • קורסים/ סדנא לפי שנת לימוד (כמפורט בנוהל התכנית)