מבנה התוכנית

מבנה התכנית

התכנית משלבת פעילויות, קורסים וסדנאות, חלקן מיועדות לכלל הסטודנטים בתכנית, וחלקן מיועדות לסטודנטים בהתאם לשלב שלהם בתכנית.

כלל הסטודנטים בתכנית ישתתפו בפעילויות הבאות:

  • מפגשים וכנסים - מגוון פעילויות העשרה המשלבות מפגשים עם אישים מובילים בתחום האקדמי-מחקרי ובחברות מתקדמות במשק הטכנולוגי והעסקי. בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בכנסים בהתאמה לאותה שנה.
  • פעילות למען קהילת הסטודנטים באפקה ובכלל (בהיקף של 30 שעות בשנה) - סיוע לסטודנטים של המכללה על ידי מתן שעות חונכות, בתיאום עם דקאנט הסטודנטים.
  • קורסים וסדנאות לפי שלב בתכנית (כמפורט בנוהל התכנית).